xiaohu

Li YuanHao
Age: 24
Game: League of Legends (LoL)
Role: Middle
xiaohu

xiaohu's GEAR, CONFIGURATIONS, & HOTKEYS