Zz1tai

Liu Zhi-Hao
Age: 22
Game: League of Legends (LoL)
Role: Top
Zz1tai