WhiteLotus

Matías Musso
Age: 22
Game: League of Legends (LoL)
Role: Bottom (ADC)
WhiteLotus