Skip to navigation Skip to main content

2018 European Final

29 พ.ย. 2018 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

รอบชิงชนะเลิศภูมิภาคยุโรปประจำปี 2018

รอบรองชนะเลิศที่ McLaren จัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม แต่ Kristian สามารถผ่านเข้าสู่รอบแรกประจำภูมิภาคยุโรป (European heat) ได้หรือไม่