Skip to navigation Skip to main content

2018 Latin America Final

21 ธ.ค. 2018 เซาเปาโล ประเทศบราซิล

รอบชิงชนะเลิศภูมิภาคลาตินอเมริกาประจำปี 2018

Igor จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศที่ McLaren ในวันที่ 1 ธันวาคมได้หรือไม่