Skip to main content Skip to navigation

แนะนำทีม Esports ชื่อ GC Busan WAVE และเกม - Logitech G

แนะนำทีม

GC Busan WAVE คือกลุ่มนักเล่นเยาวชนผู้มากความสามารถซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อว่า INTRO Wave จนกระทั่งเปลี่ยนชื่อเมื่อไม่นานมานี้ โดยพวกเขานั้นได้รับการสนับสนุนจาก Game Club Busan ในเกาหลีใต้

เกม

Overwatch

ความสำเร็จ

OverwatchOpen Division 2018
OverwatchOpen Division 2018
ฤดูกาลที่ 2 - แชมป์เกาหลี
Overwatch Contenders 2018
Overwatch Contenders 2018
Season 2 Trials: รองชนะเลิศเกาหลี

เลือกเกม