Skip to main content Skip to navigation

แนะนำทีม Esport ชื่อ Mindfreak | Logitech G

แนะนำทีม

Mindfreak คือทีม Premier Call of Duty ในภูมิภาคออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทีมก่อตั้งขึ้นในปี 2011 และกวาดรางวัลมามากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ Mindfreak ภาคภูมิใจในจรรยาบรรณการทำงานหนักของตน และ ความซื่อสัตย์ต่อทั้งองค์กระและตัวทีมเอง

เกม

Call of Duty WWII (COD), Rainbow Six Siege, Rocket League, Overwatch, Fortnite, NBA 2K , Gears of War , Starcraft 2, Warcraft 3

ความสำเร็จ

แชมป์ R6 Pro League Season 7
แชมป์ R6 Pro League Season 7
เอเชียแปซิฟิก: ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
แชมป์ CWL Anaheim Open 2019
แชมป์ CWL Anaheim Open 2019
แชมป์ ANZ CWL Pro Division
แชมป์ ANZ CWL Pro Division
Stage 2 Playoffs ปี 2016
แชมป์ CWL Sydney Open 2017
แชมป์ CWL Sydney Open 2017

เลือกเกม