Skip to navigation Skip to main content

Nhóm thể thao điện tử Astralis Esports sử dụng Logitech G

GIỚI THIỆU VỀ NHÓM

Astralis là một tổ chức Esports hàng đầu, với một trong những Counter-Strike hay nhất trên thế giới: Nhóm Global Offensive. Tổ chức này là tổ chức đầu tiên được đồng sở hữu bởi những người chơi trong ngành Esports.

Trò chơi

Counter-Strike Global Offensive (CSGO)

Thành tích

Nhà vô địch Berlin Major 2019
Nhà vô địch Berlin Major 2019
Nhà vô địch IEM Bắc Kinh 2019
Nhà vô địch IEM Bắc Kinh 2019
Nhà vô địch IEM XIII Katowice 2019
Nhà vô địch IEM XIII Katowice 2019
FACEIT Chính: Nhà vô địch London 2018
FACEIT Chính: Nhà vô địch London 2018
Nhà vô địch ELEAGUE CS:GO Premier 2018
Nhà vô địch ELEAGUE CS:GO Premier 2018

Chọn một trò chơi

Magisk

Emil Reif
Tuổi: 23
Trò chơi: Counter-Strike Global Offensive (CSGO)
Vai trò: Rifler
Magisk

Xyp9x

Andreas Højsleth
Tuổi: 25
Trò chơi: Counter-Strike Global Offensive (CSGO)
Vai trò: Rifler
Xyp9x

gla1ve

Lukas Ross
Tuổi: 25
Trò chơi: Counter-Strike Global Offensive (CSGO)
Vai trò: Rifler
 gla1ve

dev1ce

Nicolai Reedtz
Tuổi: 25
Trò chơi: Counter-Strike Global Offensive (CSGO)
Vai trò: AWPer
dev1ce

dupreeh

Peter Rasmussen
Tuổi: 28
Trò chơi: Counter-Strike Global Offensive (CSGO)
Vai trò: Rifler/AWPer
dupreeh