Skip to navigation Skip to main content

McLaren Shadow Semifinal Recap

21-12-2018 London, Anh

Tóm tắt vòng bán kết McLaren Shadow

Ba người chiến thắng Logitech G Challenge tiến tới Vòng bán kết tại trụ sở McLaren. Nhưng chỉ một người có thể bước tiếp.