Skip to navigation Skip to main content

INTZ Esports Club sử dụng Logitech G

GIỚI THIỆU VỀ NHÓM

INTZ eSports là một tổ chức của Brazil chơi nhiều thể loại game.

Trò chơi

Counter-Strike Global Offensive (CSGO), Smite, CrossFire, League of Legends (LoL), Rainbow Six Siege, Hearthstone

Thành tích
CBLOL 2016
CBLOL 2016
Summer Champions
CBLOL 2015
CBLOL 2015
Summer Champions
CBLOL 2015
CBLOL 2015
Winter Runner-up
Brazil Mega Arena Rio 2016
Brazil Mega Arena Rio 2016
Vô địch
CBLOL 2019
CBLOL 2019
Vô địch mùa hè

Chọn một trò chơi

Shini

Diogo Rogê
Tuổi: 23
Trò chơi: League of Legends (LoL)
Vai trò: Jungler
Shini

Envy

Bruno Farias
Trò chơi: League of Legends (LoL)
Vai trò: Giữa
Envy

Mills

Guilherme Uessler Conti
Tuổi: 23
Trò chơi: League of Legends (LoL)
Vai trò: Bottom (ADC)
Mills

Tay

Rodrigo Panisa
Trò chơi: League of Legends (LoL)
Vai trò: Top
Tay

Lynx

Pedro Quintavalle
Tuổi: 23
Trò chơi: League of Legends (LoL)
Vai trò: Top
Lynx

RedBert

Ygor Freitas
Trò chơi: League of Legends (LoL)
Vai trò: Support
RedBert

WhiteLotus

Matías Musso
Tuổi: 23
Trò chơi: League of Legends (LoL)
Vai trò: Bottom (ADC)
WhiteLotus

chelo

Marcelo Cespedes
Tuổi: 21
Trò chơi: Counter-Strike Global Offensive (CSGO)
Vai trò: Rifler
chelo

kNgV-

Vito Giuseppe
Tuổi: 27
Trò chơi: Counter-Strike Global Offensive (CSGO)
Vai trò: AWPer
kNgV-

xand

Alexandre Zizi
Tuổi: 24
Trò chơi: Counter-Strike Global Offensive (CSGO)
Vai trò: Rifler
xand