Skip to navigation Skip to main content

Nhóm thể thao điện tử Noble sử dụng Logitech G

GIỚI THIỆU VỀ NHÓM

Noble được xây dựng trên ý tưởng rằng thông qua hướng dẫn đúng đắn, mọi người đều có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và từ đó, họ cống hiến các kiến thức về kinh doanh và con người mà họ có thể sử dụng cho công việc và thậm chí áp dụng trong cuộc sống thực.

Trò chơi

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), Madden, Guns of Boom, Fighting games, Ring of Elysium

Thành tích
R6 United States Nationals 2018 - Nhà vô địch Giai đoạn 1
R6 United States Nationals 2018 - Nhà vô địch Giai đoạn 1
R6 Challenger League Season 7 - Nhà vô địch Bắc Mỹ
R6 Challenger League Season 7 - Nhà vô địch Bắc Mỹ

Chọn một trò chơi