Skip to main content Skip to navigation

Giới thiệu & Thành tích của nhóm thể thao điện tử Origen Esports | Logitech G

GIỚI THIỆU VỀ NHÓM

Origen là thương hiệu chị em với Astralis và là một phần của tổ chức RFRSH. Origen mới sẽ đúng với người hâm mộ của thương hiệu gốc và đúng với bản chất của Astralis và RFRSH: Được tạo bởi người chơi và được tạo điều kiện, hỗ trợ bởi tổ chức chuyên nghiệp nhất trong doanh nghiệp với mục đích cuối cùng là thiết lập các tiêu chuẩn mới trong và ngoài trò chơi.

Trò chơi

League of Legends (LoL)

Thành tích

Á quân Spring Playoffs EU LCS 2016
Á quân Spring Playoffs EU LCS 2016
Nhà vô địch San Jose IEM Mùa thứ 10
Nhà vô địch San Jose IEM Mùa thứ 10
Nhà vô địch Spring Main Event EM 2018
Nhà vô địch Spring Main Event EM 2018
Nhà vô địch Rift Rivals 2019 NA-EU
Nhà vô địch Rift Rivals 2019 NA-EU
Nhà vô địch LEC 2019 Spring
Nhà vô địch LEC 2019 Spring

Chọn một trò chơi