Skip to navigation Skip to main content

Nhóm thể thao điện tử Origen Esports sử dụng Logitech G

GIỚI THIỆU VỀ NHÓM

Origen là thương hiệu chị em với Astralis và là một phần của tổ chức RFRSH. Origen mới sẽ đúng với người hâm mộ của thương hiệu gốc và đúng với bản chất của Astralis và RFRSH: Được tạo bởi người chơi và được tạo điều kiện, hỗ trợ bởi tổ chức chuyên nghiệp nhất trong doanh nghiệp với mục đích cuối cùng là thiết lập các tiêu chuẩn mới trong và ngoài trò chơi.

Trò chơi

League of Legends (LoL)

Thành tích
Á quân Spring Playoffs EU LCS 2016
Á quân Spring Playoffs EU LCS 2016
Nhà vô địch San Jose IEM Mùa thứ 10
Nhà vô địch San Jose IEM Mùa thứ 10
Nhà vô địch Spring Main Event EM 2018
Nhà vô địch Spring Main Event EM 2018

Chọn một trò chơi

Nukeduck

Erlend Våtevik Holm
Tuổi: 23
Trò chơi: League of Legends (LoL)
Vai trò: Middle
Nukeduck


Mithy

Alfonso Aguirre Rodríguez
Tuổi: 24
Trò chơi: League of Legends (LoL)
Vai trò: Support
Mithy


Alphari

Barney Morris
Tuổi: 19
Trò chơi: League of Legends (LoL)
Vai trò: Top
Alphari


Kold

Jonas Andersen
Tuổi: 24
Trò chơi: League of Legends (LoL)
Vai trò: Jungler
Kold


Patrik

Patrik Jírů
Tuổi: 19
Trò chơi: League of Legends (LoL)
Vai trò: Bottom
Patrik