Skip to main content Skip to navigation

BLUE VO!CE – Stemmefilterteknologi for mikrofoner

HØYPASSFILTER

Høyfrekvensinformasjon går gjennom filteret ved en målfrekvens, mens all lyd under dette området filtreres ut. Dette fjerner lavfrekvensstøy fra for eksempel bilmotorer, tungt utstyr, eller til og med viften din.

STØYREDUKSJON

Fjerner konsekvent produserte, uønskede lyder fra for eksempel vifter, veistøy, regn og andre konsistente lyder.

UTVIDER/PORT

Utvideren er en støyport med et variabelt område. Bruk den for å fjerne uønsket bakgrunnsstøy når du ikke snakker i mikrofonen, for eksempel støy fra hunder som bjeffer, barn som leker, eller TV-en. Hvis du setter terskelen litt under stemmenivået ditt, vil porten bare åpnes når du snakker, og filtrere ut all annen støy når du ikke snakker.

DE-ESSER

Lytter til høye frekvenser for å se etter hvesende lyder eller vislelyder. Verktøyet lytter ved en målfrekvens, 8 KHz som standard, og komprimerer denne frekvensen når terskelen nås med mengden som er angitt i forholdskontrollen.

STEMME-EQ

Valgte frekvenser kan reduseres eller økes for å endre lydprofilen til signalet. Blue VO!CE inkluderer en variabel trebånds EQ, slik at de tre individuelle frekvensene kan justeres etter utgangslyden, målfrekvensen og Q-faktoren. Q-faktoren definerer mengden av tilstøtende frekvenser som påvirkes av målfrekvensen. EQ er flott for å fremheve det som høres naturlig godt ut i en persons stemme, og redusere det som ikke gjør det.

KOMPRESJON

Gjør stemmesignalet mer konsistent i volum, slik at det blir enklere å høre deg, enten du roper eller hvisker. Reduserer det dynamiske området til et lydsignal ved å dempe utgangslyden i forhold til terskel- og forholdskontrollene.

LIMITER (LYDBEGRENSER)

En begrenser komprimerer det utgående lydsignalet i et uendelig forhold, og "begrenser" signalet slik at det aldri blir høyere enn ønsket nivå.

Utstyr med BLUE VO!CE

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå