Skip to main content Skip to navigation

Giới thiệu nhóm Thể thao điện tử SuperMassive & các trò chơi - Logitech G

GIỚI THIỆU VỀ NHÓM

Nhóm thể thao điện tử SuperMassive là một trong những nhóm thể thao điện tử Thổ Nhĩ Kỳ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Mục tiêu của nhóm SuperMassive là trở thành một câu lạc bộ huyền thoại được định hướng đúng đắn và tồn tại nhiều năm trong mảng thể thao điện tử, một mảng được quan sát là phát triển nhanh chóng.

Trò chơi

League of Legends (LoL), Fifa

Thành tích

TCL Winter Playoffs
TCL Winter Playoffs
Nhà vô địch 2018
Rift Rivals LCL-TCL-VCS
Rift Rivals LCL-TCL-VCS
Nhà vô địch 2018
TCL Summer Playoffs
TCL Summer Playoffs
Nhà vô địch 2018
TCL Winter Playoffs
TCL Winter Playoffs
Á quân 2019
TCL Summer Playoffs
TCL Summer Playoffs
Á quân 2019

Chọn một trò chơi