Skip to main content Skip to navigation

BLUE VO!CE – Technologie hlasového filtru mikrofonu

HORNÍ PROPUST (HIGH-PASS FILTER)

Vysokofrekvenční údaje procházejí filtrem s cílovou frekvencí, přičemž všechen zvuk pod touto frekvencí se odfiltruje. Pomocí této funkce můžete odstraňovat nízkofrekvenční zvuky, např. motory aut nebo těžké techniky, a dokonce i zvuk vašeho ventilátoru.

REDUKCE ŠUMU

Odstraňuje trvale produkovaný, nechtěný hluk, např. šum ventilátorů, hluk z ulice, déšť a ostatní neměnné zvuky.

EXPANDER/BRÁNA

Expander je šumová brána s proměnným rozsahem. Tuto funkci můžete využít pro odstraňování nechtěných okolních hluků, když právě nemluvíte do mikrofonu, např. vrčení psa, hraní dětí, televize atd. Pokud nastavíte práh lehce pod úroveň vašeho hlasu, brána se deaktivuje pouze tehdy, když hovoříte, a jakmile přestanete, odfiltruje všechny ostatní zvuky.

ODSTRAŇOVAČ SYKAVEK (DE-ESSER)

Vyhledává ve vysokých frekvencích syčení či sykavé zvuky. Tento nástroj poslouchá na cílové frekvenci (8 kHz jako výchozí) a komprimuje tuto frekvenci, když je dosaženo prahu v podobě hodnoty nastavené ovládáním poměru.

HLASOVÝ EKVALIZÉR

Vybrané frekvence lze potlačit nebo zesílit za účelem úpravy zvukového profilu signálu. Blue VO!CE zahrnuje variabilní třípásmový ekvalizér, který umožňuje u tří samostatných frekvencí regulovat jejich výstup, cílovou frekvenci a Q faktor. Q faktor definuje množství přilehlých frekvencí, které jsou ovlivněny cílovou frekvencí. Ekvalizér je skvělý pro zesílení přirozeně dobře znějících partií hlasu osoby a zeslabení těch méně příjemných.

KOMPRESE

Díky ní je hlasitost vašeho hlasového signálu více konzistentní, a tudíž vám bude lépe rozumět bez ohledu na to, zda křičíte nebo šeptáte. Redukuje dynamický rozsah zvukového signálu zeslabením výstupu v souvislosti s nastavením prahu a poměru.

LIMITER

Limiter komprimuje výstup zvukového signálu v nekonečném poměru, čímž v zásadě „omezuje“ signál, aby nepřekročil požadovanou hlasitost.

Vybavte se zařízeními BLUE VO!CE

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní