Skip to main content Skip to navigation

Zásady ochrany osobních údajů produktu Logitech G (Archiv: červen 2023)

OCHRANA A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů již nejsou v platnosti. Kliknutím sem zobrazíte aktuální verzi.

Vaše soukromí je pro Logitech důležité, a proto jsme vytvořili tyto zásady, abychom vysvětlili, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Toto Prohlášení o ochraně a zabezpečení osobních údajů shrnuje, jaké typy dat shromažďujeme, jak je využíváme, a jak chráníme osobní údaje shromažďované našimi produkty, službami, aplikacemi, softwarem a dalšími zařízeními. Logitech je skupina společností pracující pod svou mateřskou společností, Logitech International S.A. Společnost Logitech, která nakládá s vašimi daty, se bude lišit v závislosti na vašem vztahu s námi (ať už se jedná o zákaznický, partnerský, smluvní či jakýkoli jiný příslušný vztah).

Pokud používáte naše produkty s našimi webovými stránkami, pak rovněž platí Prohlášení o ochraně osobních údajů na webové stránce Logitech.

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME

Shromažďujeme data různými způsoby za účelem vylepšování našich produktů a služeb:

 • Informace poskytnuté vámi
  Mezi ně patří informace, které uvádíte při registraci a nastavení nových produktů, při stahování softwaru, uveřejňujete na online platformách, např. fórech či komunitách, a v rámci odpovědi na dotazník nebo při účasti na soutěži.
 • Informace plynoucí z používání produktů a služeb
  Během používání našich produktů a služeb nám mohou být zasílána data, například model vašeho hardwaru, firmwaru, verze vašeho operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení a informace o IP adrese/poloze. Při jiných příležitostech, v souladu s platným zákonem a s vaším souhlasem, kde je zapotřebí, můžeme shromažďovat data v závislosti na vašich aktivitách, mimo jiné vaše nastavení a konfigurace, data o používání a data o pádech či chybách.

Můžeme také shromažďovat a jinak zpracovávat obchodní kontaktní údaje, které nám poskytujete, nebo které shromažďujeme od vaší organizace, jako jsou naši obchodní partneři a dodavatelé, když obchodujeme a v souvislosti s plněním smlouvy. Pokud je pro takové zpracování vyžadováno oznámení nebo souhlas, organizace o tom uvědomí a získá tento souhlas od svých příslušných pracovníků a oprávněných uživatelů.

Další informace

 
Data, která obdržíme, jsou odvislá od produktů, funkcí nebo služeb, které využíváte, událostí, kterých se účastníte, obchodních závazků a další komunikace, kterou s námi vedete. Mezi tato data patří:

 • Jména a kontaktní údaje – Údaje, jako je vaše jméno, osobní nebo firemní e-mailová adresa, osobní nebo firemní poštovní adresa, osobní nebo firemní telefonní číslo, ID uživatele a další podobné kontaktní údaje.
 • Přihlašovací údaje – hesla, nápověda a informace používané pro ověřování a přístup k účtu
 • Demografická data – data např. o vašem věku, pohlaví, zemi a upřednostňovaném jazyce
 • Platební údaje – data potřebná pro účely zpracování vaší objednávky, pokud uskutečníte nákup prostřednictvím webové stránky, např. vaši dodací adresu, objednané produkty a kontaktní údaje. Při nákupu digitálních produktů zpracováváme platební údaje, jako je hodnota transakce, jaké předplatné jste zakoupili, a případně vaše ID služby Paypal, WeChat, AliPay nebo Stripe. Neshromažďujeme čísla platebních nebo kreditních karet.
 • Údaje o používání – data o způsobu, jakým vy a vaše zařízení komunikujete s námi a našimi produkty, například:
  • Data o používání produktů – data o funkcích, které využíváte, krocích, které podnikáte, a aktivitách, které vykonáváte, například stisknutí tlačítka, interakce s aplikací nebo čas strávený poslechem reproduktoru.
  • Data zařízení – data o vašem zařízení a síti, kterou využíváte pro připojení k našim produktům, mimo jiné o operačních systémech a dalším softwaru ve vašem zařízení, identifikátorech zařízení a regionálních a jazykových nastaveních;
  • Data o ostatních produktech – informace z ostatních zařízení a softwaru, např. informace o stereosoustavách, produktech automatizace domova, televizorech a poskytovatelích kabelové televize
  • Data o chybových hlášeních a výkonnosti – druh nebo závažnost problému, podrobnosti o softwaru nebo hardwaru souvisejícího s chybou, obsah souborů používaných v době výskytu chyby, a data o ostatním softwaru na vašem zařízení.
  • Data podpory – informace o vás a vašem hardwaru, softwaru, o podrobnostech incidentu, data ověřování, vaše komunikace s námi, data o zařízení a aplikaci, kterou jste používali, o systému a registru, a data konfigurace.
 • Zájmy a záliby – data o oblíbené hudbě, plánovaných aktivitách nebo činnostech, oblíbených kanálech a radiostanicích, a o využívaných službách
 • Kontakty a vztahy – data o vašich kontaktech a vztazích, pokud používáte produkt, který podporuje funkce více uživatelů, komunit a sdílení
 • Účty Logitech (Host a Logi ID) – v závislosti na produktu nebo službě a vaší volbě jsou k dispozici různé možnosti vytvoření účtu. Můžete se rozhodnout účet nevytvořit a místo toho zadat své údaje jako host. V takovém případě můžeme shromažďovat pouze omezené informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a dodací adresa. Můžete se rozhodnout vytvořit osobní účet Logitech nazývaný Logi ID na našich webových stránkách. V tomto případě můžeme také shromažďovat informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a dodací adresa, s cílem optimalizovat naše služby. Mohou například poskytovat vylepšenou úroveň přizpůsobení a umožnit vám ukládat a obnovovat nastavení, konfigurace a historii. Vašemu účtu a údajům přidělíme jedinečné identifikační číslo. Po přihlášení k vašemu účtu můžeme shromažďovat údaje o vaší relací, včetně záznamu o vašem přihlášení, datu a čase, produktu, ke kterému jste se přihlásili, číslo přiřazené k vašemu účtu a jedinečný identifikátor přiřazený k vašemu zařízení, vaši IP adresu a váš operační systém a verzi prohlížeče. Obecně platí, že když se přihlásíte ke svému účtu, zůstanete přihlášeni, dokud se neodhlásíte.
 • Přihlášení prostřednictvím sociální sítě – Pokud k přihlášení používáte službu třetí strany, jako je Apple, Facebook, Google nebo Twitch, zpracováváme osobní údaje, jejichž sdílení jste odsouhlasili prostřednictvím dané platformy třetí strany. Při propojování účtů si přečtěte oznámení o ochraně osobních údajů, která vám tyto služby třetích stran poskytují, kde se dozvíte podrobnosti o informacích, které společnost Logitech obdrží.
 • Data o poloze – Některé produkty využívají data o poloze např. pro účely zjištění času/data a předvoleb jazyka nebo pro účely dodržování právních předpisů. Data, která můžeme shromažďovat o vaší poloze, mohou být buď přesná, nebo nepřesná. Přesná data o poloze mohou být informace o vaší domovské nebo pracovní adrese nebo data GPS (Global Position System), která můžeme shromažďovat při aktivaci produktů či funkcí vázaných na polohu. Mezi nepřesná data o poloze patří například poloha odvozená z vaší sítě Wi-Fi nebo IP adresy, nebo data, která označují vaši polohu s menší přesností, například na úrovni města nebo regionu.
 • Obsah – Abychom vám mohli poskytovat produkty, které používáte, můžeme v případě potřeby shromažďovat informace o obsahu vašich souborů a komunikace. Rovněž můžeme shromažďovat obsah zpráv, které nám zasíláte, např. zpětnou vazbu a hodnocení produktů, které napíšete, nebo otázky a informace, které uvedete pro účely zákaznické podpory. Pokud se na nás obrátíte, vaše telefonní rozhovory nebo chatové relace s našimi zástupci mohou být monitorovány a nahrávány v souladu s platným zákonem a s vaším souhlasem, kde je zapotřebí.
Data testerů produktů

Když se zaregistrujete za účelem stát se testerem produktů nebo služeb Logitech, můžeme shromažďovat informace o vás. Tato data využijeme za účelem pozvání, abyste se stali testerem, a vaši zpětnou vazbu využijeme pro účely vývoje a zlepšování našich produktů a služeb.

Další informace

 
Mezi příklady informací, které shromažďujeme, patří:

 • kategorie produktů a služeb, o které se zajímáte
 • informace ve vaší produktové testovací aplikaci
 • vaše testovací aktivita, produktová data, data zařízení a diagnostická data
 • video a/nebo audio záznamy, pokud byly součástí testování, na kterém jste se podíleli
 • data o dodání/plnění
 • vaše zpětná vazba a recenze testovaných produktů a služeb.

Pokud není během vaší registrace do našeho testovacího programu uvedeno jinak, zpracováváme tato data pro účely uzavření nebo plnění podmínek smlouvy mezi vámi a společností Logitech.

 
Zpět na začátek

JAK S INFORMACEMI NAKLÁDÁME

Data, která shromažďujeme, využíváme:

 1. pro řízení naší společnosti a poskytování, zkvalitňování a přizpůsobení našich produktů a služeb, a
 2. pro odesílání zpráv, včetně propagačních zpráv, údajů o účtech, bezpečnostních aktualizací a informací o produktech.

Tato data, včetně vašich osobních údajů, můžeme analyzovat, abychom vám zajistili bezproblémové, konzistentní a na míru přizpůsobené používání. Vždy tak budeme činit v souladu s platným zákonem a s vaším souhlasem, kde je zapotřebí.

Další informace
Poskytování a zkvalitňování našich produktů a služeb

Data využíváme za účelem poskytování a zkvalitňování našich produktů a provádění nezbytných úkonů. Mezi tyto aktivity patří provozování a používání produktů, udržování a zvyšování jejich výkonnosti, a využívání dat za účelem výzkumu, vývoje nových funkcí a poskytování podpory zákazníkům. Mezi příklady využití patří:

 • Poskytování Produktu nebo Služby.
  Data využíváme pro zajištění, aby naše produkty fungovaly zamýšleným způsobem. Naše produkty mohou obsahovat přizpůsobené funkce a doporučení, které zvyšují vaši produktivitu a jejich užitnou hodnotu, a které zefektivňují jejich používání ve vazbě na vaše aktivity, zájmy a polohu.
 • Zákaznická podpora
  Data využíváme pro účely diagnostikování problémů s produkty, opravy zařízení zákazníků a poskytování ostatní zákaznické péče a služeb podpory.
 • Aktivace a registrace produktů
  Informace o verzi zařízení a aplikace, poloze, jedinečných identifikátorech zařízení a sítě a ostatní data využíváme pro účely aktivace a registrace produktů.
 • Vylepšování produktů.
  Data využíváme pro vylepšování našich produktů, pro přidávání nových prvků a funkcí, hlášení chyb, optimalizaci zabezpečení, pro rozhodnutí, jaké nové funkce dostanou prioritu, nebo pro zvýšení efektivity.
 • Zabezpečení, bezpečnost a řešení sporů
  Data využíváme za účelem ochrany zabezpečení našich produktů a uživatelů, detekce a předcházení podvodům, řešení sporů a prosazování podmínek našich smluv. Data můžeme například využít pro rozhodnutí, které produkty potřebují bezpečnostní patche, nebo pro analýzu vzorců v datech, což nám umožní vyvinout nové bezpečnostní prvky.
 • Aktivity společnosti
  Můžeme také využívat pseudonymní a souhrnná data k vytváření statistik a analýz. Finanční a produktové výkazy například slouží pro analýzu výkonnosti v daném sektoru nebo regionu.
 • Marketingová komunikace
  Pokud jste se přihlásili k odběru, nebo je to v našem legitimním zájmu v souladu s platnými zákony, můžeme vám zasílat informace o našich produktech a službách e-mailem nebo telefonicky, včetně informací o funkcích nových produktů, jejich uvedení na trh, propagačních akcích a oznámeních. Odběr můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz „Zrušit odběr“ v marketingových e-mailech nebo navštívením této stránky. V souladu s platným zákonem a s vaším souhlasem, kde je zapotřebí, rovněž můžeme využívat soubory cookie nebo sledovací technologii k určení efektivity naší komunikace – například k souhrnnému určení množství uživatelů, kteří naše e-maily otevírají. Můžeme vám také zasílat e-maily, abychom vám připomněli, že zůstaly položky ve vašem online nákupním košíku, abychom doplnili informace či se dotázali ohledně požadavku na službu či opravu, nebo vás upozornili, že je třeba podniknout akci za účelem udržení účtu v aktivním stavu.
 • Podpůrná komunikace
  Můžeme vás kontaktovat e-mailem či jinými prostředky, abychom vás informovali, když končí předplatné, nebo že je k dispozici aktualizace zabezpečení.

Zpět na začátek

SDÍLENÍ A ODHALOVÁNÍ INFORMACÍ

Vaše osobní data neprodáváme.

Vaše osobní data můžeme sdílet s vaším souhlasem nebo pro realizování transakce či poskytnutí produktu nebo služby, o které jste požádali nebo autorizovali. Osobní data rovněž sdílíme s našimi přidruženými či dceřinými společnostmi pro účely popsané v těchto zásadách a dle požadavků zákona.

Další informace

 
Osobní data můžeme sdílet s dodavateli či zástupci pracujícími v našem zastoupení pro účely popsané v tomto prohlášení. Kupříkladu společnosti, najaté za účelem poskytování služeb podpory zákazníkům nebo asistence při ochraně a zabezpečení našich systémů a služeb, mohou potřebovat přístup k osobním datům za účelem poskytování těchto funkcí.

Tyto společnosti musí dodržovat naše požadavky na ochranu a zabezpečení údajů a nesmí od nás přijaté osobní údaje využívat pro žádný jiný účel. Osobní data smíme také odhalit jiné společnosti v případě, že plánujeme sloučit se nebo být převzati touto společností. Toto se vztahuje na všechny organizace zainteresované ve sloučení, přenosu či prodeji našeho majetku či společnosti.

Pokud ve veřejných částech v rámci našich produktů či služeb, například v komunitách, fórech nebo blozích, zveřejníte informace, budou tyto přístupné veřejnosti a my je budeme moci převzít a publikovat dle svého uvážení a v souladu s našimi Podmínkami použití.

A závěrem – umožníme přístup, převod, odhalení a uchování osobních dat, včetně vašeho souhlasu, v případě, že tak činíme v dobré víře pro účely:

 • vyhovění zákonu nebo jako reakci na právní proces, zahrnující orgány pro prosazování práva či jiné vládní úřady;
 • ochrany našich zákazníků, například pro zabránění šíření spamu či pokusům o podvod na našich uživatelích, nebo za účelem záchrany života či prevence vážného zranění;
 • zachování zabezpečení našich produktů, mimo jiné zabránění nebo zastavení útoku na naše systémy nebo sítě;
 • ochrany vašich nebo našich práv, nebo v souladu s požadavky zákona či nařízení soudu nebo vládních agentur.
Informace vámi poskytnuté třetím stranám

Neneseme odpovědnost za informace, které vy poskytnete třetím stranám, a na tyto informace se nevztahují tyto zásady. Přebíráte veškerá rizika spojená se zachováním soukromí, zabezpečením a ostatní rizika související s poskytováním informací, včetně osobních údajů, třetím stranám. Ohledně popisu ochrany osobních údajů třetích stran nahlédněte do jejich zásad ochrany osobních údajů, pokud existují.

Zpět na začátek

ŘÍZENÍ A PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Můžete nám nařídit, abychom aktualizovali, odstranili nebo znepřístupnili určité údaje týkající se vás. Můžete rovněž požádat, abychom vymazali vaše osobní údaje z blogu, komunitních fór či jiných veřejných oblastí pod naší kontrolou. Pokud nebudeme moci určité osobní údaje odstranit, informujeme vás proč.

Můžete ukončit zasílání našich marketingových e-mailů tak, že budete postupovat podle pokynů uvedených v zaslaném e-mailu nebo na stránce správy odběru na naší webové stránce. Na požadavky na kontrolu uložených údajů se pokusíme reagovat nejpozději do 30 dnů od obdržení požadavku.

Vždy, když vás požádáme o použití osobních údajů za určitými účely, můžete další uchování takových údajů námi odmítnout. Budete-li mít dotazy, připomínky nebo budete chtít vznést požadavek ohledně vašich dat nebo našeho prohlášení o ochraně osobních údajů nebo postupů nakládání s údaji, kontaktujte nás na adrese support.logitech.com/response-center nebo následujícími způsoby:

Telefon: +1 646-454-3200
Kontakt: support.logitech.com/response-center
Poštovní adresa: Logitech Privacy Officer, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 USA

Pokud nejste spokojeni s naší reakcí, můžete předložit svou stížnost ohledně ochrany soukromí nebo vznést námitku na státní nebo národní úřad pro ochranu údajů ve vaší jurisdikci.

DĚTI

Vědomě neshromažďujeme ani neuchováváme informace o osobách mladších 13 let. Pokud se dozvíme, že údaje o osobách mladších 13 let byly shromážděny na nebo prostřednictvím stránek Logitech, podnikneme přiměřené kroky k jejich odstranění. Pokud jste rodič nebo opatrovník dítěte mladšího 13 let, které se zaregistrovalo k účtu nebo službě na našich stránkách, kontaktujte nás využitím níže uvedených údajů za účelem ukončení provozu účtu nebo služby dítěte a odstranění jeho osobních údajů.

ZABEZPEČENÍ DAT

Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. Používáme celou řadu bezpečnostních technologií a postupů, včetně šifrování TLS, které nám pomáhají chránit osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo vyzrazením.

JAK UCHOVÁVÁME A ZPRACOVÁVÁME INFORMACE

Vaše osobní data budeme uchovávat

 • po dobu používání našich produktů nebo služeb
 • po dobu, kdy je váš účet aktivní
 • dle potřeby pro účely poskytování služeb
 • abychom vyhověli našim právním závazkům.
 • pro účely řešení sporů a
 • pro účely prosazování podmínek našich smluv.

Osobní data, která již nebude zapotřebí uchovávat, budou odstraňována v pravidelných intervalech.

Osobní data námi shromážděná mohou být ukládána a zpracovávána v USA a jiných zemích, v nichž máme my, naše pobočky nebo poskytovatelé služeb zřízená svá sídla.

Podnikneme patřičné kroky pro zajištění, aby byla data námi shromažďovaná zpracovávána v souladu s popisem v tomto prohlášení a požadavky zákonů země, kde se data nacházejí.

SPECIÁLNÍ INFORMACE PRO UŽIVATELE V EHP/UK/CH

V této části jsou uvedeny informace pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru (EHP), ve Spojeném království (UK) a ve Švýcarsku (CH), a uživatele, jejichž osobní data jsou zpracovávána společností Logitech v EHP, UK nebo Švýcarsku.

Další informace

Vámi poskytnuté údaje mohou být přenášeny nebo prohlíženy subjekty Logitech po celém světě dle popisu v rámci těchto zásad.

Právní základy pro zpracování

Osobní data zpracováváme z jednoho nebo více následujících důvodů:

 1. Za účelem poskytování produktů nebo služeb, o které jste požádali
  Potřebujeme aktivovat a registrovat produkty, zajišťovat, aby vámi využívané produkty a služby fungovaly správně, udržovat produkty, zodpovídat vaše otázky a požadavky, a poskytovat podporu zákazníkům v rámci záruky nebo smlouvy o službě.
 2. V souladu s legitimními zájmy Logitech
  Potřebujeme detekovat a zabraňovat podvodům, chránit a bránit práva nebo vlastnictví jiných zákazníků či třetích stran, nebo naše vlastní práva a zájmy. Během těchto aktivit máme na paměti vaše zájmy na ochranu dat, a proto redigujeme osobních údaje v co největší možné míře.
 3. Za účelem plnění právních závazků Logitech
  Potřebujeme vyhovět zákonům EU, UK a členských zemí EU, požadavkům právních norem a reagovat na zákonné požadavky, soudní příkazy a právní procesy.
 4. Se souhlasem
  Logitech využívá určité osobní údaje na základě souhlasu. Například zpracováváme data o použití za účelem koncipování nových produktů a služeb, vylepšování funkcí, zabezpečení a ochrany. Rovněž využíváme data s vaším souhlasem pro naše sdělení přímého marketingu.
Vaše práva a možnost výběru

Pokud jste zákazníkem Logitech v rámci EHP, UK nebo CH, můžete mít práva popsaná níže. Chcete-li se odvolat na vaše práva, vyplňte prosím tento formulář. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo poštovních služeb využitím kontaktních údajů uvedených níže:

Telefon: +1 646-454-3200
Kontakt: privacy@logitech.com
Poštovní adresa: Logitech Privacy Office EMEA, Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO): Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese dpo@logitech.com.

Právo na přístup a vysvětlení
 • Můžete požádat o vysvětlení, jaká data o vás máme a jak tato data používáme.
 • Můžete požádat o kopii dat, které o vás máme.
Právo na opravu
 • Pokud se domníváte, že informace, které o vás máme, jsou nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o jejich opravu.
Právo na vymazání
 • Můžete nás požádat o trvalé vymazání vašich dat.
Právo na námitku
 • Můžete vznést námitku proti využívání vašich dat na základě legitimních zájmů nebo pro účely přímého marketingu. Můžete nás rovněž požádat, abychom nečinili rozhodnutí o vás výhradně na základě automatického zpracování. S výjimkou přímého marketingu můžeme i nadále zpracovávat vaše data, pokud je to povoleno.
Právo na omezení zpracování
 • Můžete nás požádat, abychom nezpracovávali vaše osobní data, pokud se domníváte, že data jsou nepřesná, jejich zpracování je nezákonné, nebo pokud svá data potřebujete pro založení, uplatnění nebo obranu zákonných nároků.
Právo na přenosnost
 • Můžete nás požádat, abychom převedli data, která jste nám aktivně nebo pasivně poskytli, a to v případech, kdy data máme na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy s vámi a naše zpracování dat je automatizované.
Právo na stížnost dozorčímu orgánu
 • Můžete podat stížnost týkající se našeho zpracování osobních dat u Komise pro ochranu údajů, irského dozorčího orgánu. Jeho kontaktní údaje jsou:
   
  Komise pro ochranu údajů
  21 Fitzwilliam Square
  Dublin 2
  D02 RD28
  Irsko
  Telefon: +353 57 8684800, +353 (0)761 104 800
   
  Používání našich produktů a služeb vámi je dobrovolné, tudíž v případech, kdy je naše zpracování založeno na souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.
Mezinárodní přenosy dat

Vaše osobní údaje budeme přenášet z EHP, UK a CH do zemí mimo těchto pouze na základě příslušných záruk. Když společnost Logitech přenáší údaje na mezinárodní úrovni, spoléháme se na i) Rozhodnutí o přiměřenosti přijatá Evropskou komisí na základě článku 45 nařízení (EU) 2016/679 (GDPR a UK GDPR) nebo ii) Standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí (2010/87/EU, 2001/497/ES nebo 2004/915/ES). Tyto smlouvy jsou k dispozici na vyžádání na adrese privacy@logitech.com.

Zpět na začátek

Produkty kreativity a produktivity

Produkty kreativity a produktivity zahrnují hardware, mimo jiné myši, klávesnice, touchpady, prezentační zařízení, webové kamery a náhlavní soupravy, a související software a služby, mimo jiné Logitech Options a Options+ (Logitech Options), Logitech Capture, Logitech Presentation, Setpoint a Logitech Control Center. Data, která shromažďujeme v souvislosti s těmito produkty a službami, využíváme pro řadu účelů popsaných výše, mimo jiné zabezpečení, stabilitu a výkonnost produktů. Na tyto produkty se vztahují Zásady ochrany osobních údajů, avšak s níže uvedenými odlišnostmi.

Další informace
Záloha a přenos nastavení zařízení

Logitech Options vám umožňuje přizpůsobit vaše myši, klávesnice a touchpady na vašem počítači. Software Logitech Capture vám umožňuje zaznamenávat video a audio na vašem počítači a měnit nastavení kamery. Tento software rovněž nabízí možnost zálohovat nastavení vašich zařízení do úložiště cloud, což vám umožní přenášet tato nastavení do jiných počítačů a snadno nastavovat vaše zařízení.

Mezi údaje, které mohou být shromažďovány, patří:

 • údaje o účtu, například jméno, e-mailová adresa a heslo pro vytvoření účtu, nebo zda pro přihlašování používáte přímou autorizaci třetí stranou (OAuth2), například sítí Facebook nebo Google.
 • údaje o počítači, například název, výrobce a model počítače, pro ujištění, že zařízení funguje správně.
 • specifické údaje Logitech Options –
  • přizpůsobení tlačítek a kláves, mimo jiné přizpůsobení pro jednotlivé aplikace
  • ostatní nastavení zařízení, například nastavení ukazatele a posuvu vaší myši
  • Analytické údaje jsou shromažďovány na základě vašeho souhlasu.
 • specifické údaje Logitech Capture –
  • kompozice scény a nastavení kamery

Pomocí Logitech Options probíhá zálohování nastavení zařízení automaticky. Můžete si zvolit, že nechcete provádět automatickou zálohu nastavení zařízení nebo se odhlásit, čímž v zásadě vypnete funkci zálohování.

Další informace
Aktualizace softwaru

Naše servery automaticky zaznamenávají určité údaje, mimo jiné adresu IP, verzi softwaru a připojená zařízení za účelem ověřování dostupnosti potřebných aktualizací softwaru a stahování požadovaných obrázků nebo aktiv zařízení, a to během a po instalaci našeho softwaru.

Výkon, diagnostika a analýza

S vaším souhlasem některý náš software (například Logitech Options, Capture, Presentation app, Setpoint a Logitech Control Center) shromažďuje a zaznamenává informace o softwaru, zařízeních a Další informace, například

 • využívání funkcí softwaru
 • přizpůsobení vašich zařízení
 • hardware systému a software, například verzi OS
 • údaje o poloze na úrovni města za pomoci adresy IP
 • frekvenci použití zařízení, například počet kliknutí a stisků tlačítek. Abychom mohli například analyzovat odolnost a spolehlivost našich produktů, můžeme zaznamenávat počet stisknutí jednotlivých tlačítek v průběhu 24 hodin.
 • Specifické údaje Logitech Capture – zaznamenáváme využití scén a informace o modelu kamery. Neanalyzujeme ani nepřenášíme audio nebo video od uživatele.
 • Prezentační aplikace Logitech zaznamenávají čas, kdy zahájíte a kdy ukončíte prezentaci, společně s názvem aplikace a verzí, kterou používáte. Tyto informace shromažďujeme za účelem pomoci při vylepšování funkcí.

Neshromažďujeme údaje, které vkládáte při používání myší, klávesnic nebo touchpadů. Přiřazení klávesové zkratky se vztahuje na situaci, když přizpůsobíte své zařízení a přiřadíte zkratku – naše aplikace od vás vyžadují souhlas, aby mohly provádět přiřazenou zkratku.

Funkce produktů

Občas shromažďujeme data typu údajů o zařízení a aplikaci za účelem správné funkčnosti funkcí produktu. Například Logitech Flow je funkce některých zařízení, která vám umožňuje plynule přepínat mezi dvěma nebo třemi počítači a přenášet text, obrázky a soubory z jednoho počítače do druhého. Abychom umožnili automatické vyhledání počítačů během procesu nastavení Flow, můžeme shromažďovat identifikátory a adresy IP vašich zařízení.

 
Zpět na začátek

Kamery a produkty Circle

Kamery Logitech Circle jsou bezdrátové kamery a softwarové aplikace, které je možné používat pro celou řadu účelů doma i v práci. Poskytují uživatelům kvalitní obrazové a zvukové záznamy přístupné z mobilního zařízení nebo počítače. Na tyto produkty se vztahují Zásady ochrany osobních údajů, avšak s níže uvedenými odlišnostmi.

Další informace
Aktivace a registrace

Pro účely aktivace a registrace vašich produktů nám poskytujete údaje pro vytvoření účtu, mimo jiné vaše jméno, e-mailovou adresu, heslo, kreditní kartu (pokud si předplatíte prémiové služby), název kamery a její nastavení.

Rovněž nabízíme možnost aktivace a registrace prostřednictvím služeb přímé autorizace třetí stranou (OAuth2), např. sítí Facebook, abyste mohli sdílet vámi vybrané klipy pomocí této služby.

Během nastavování produktu je třeba nastavit kód země provozu. Při určování kódu země provozu mohou některé operační systémy požádat o přístup k datům o poloze.

Obrazové a zvukové záznamy Circle

Při použití produktů a služeb Circle naše servery automaticky přijmou, zaznamenají a zpracují data potřebná pro poskytnutí služby a také informace ze zařízení, které používáte pro zobrazení nebo poslech dat, mimo jiné:

 • obrazové a zvukové záznamy
 • specifické údaje o zařízení, například model hardwaru, verzi operačního systému, identifikátory zařízení, jako je MAC adresa, údaje mobilní sítě, název routeru a metadata související se zařízeními Apple Home Hub a dalšími zařízeními Apple HomeKit.
 • údaje protokolování servisních událostí
 • datum a čas používání služby
 • zapnutí/vypnutí a ostatní interakce s produktem
 • pády, aktivitu systému a nastavení hardwaru
 • geolokační údaje (jsou-li lokační služby aktivovány)

Produkty Circle mohou odesílat pseudonymní údaje do analytického nástroje, mimo jiné datová razítka, přenosové statistiky, využití funkcí, výkonovou metriku, chyby atd. Pseudonymní údaje používáme pro účely poskytování, rozšiřování a vylepšování našich služeb, funkcí, technické podpory a informací.

Funkce Circle

Produkty Circle disponují funkcemi, které, jsou-li aktivovány, pro své fungování vyžadují, abychom shromažďovali a analyzovali data inteligentním způsobem. Funkce Chytré umístění například automaticky detekuje, když se vzdálíte z domova nebo se do něj vrátíte, a Chytrá upozornění inteligentním způsobem analyzují pohyb tak, abyste obdrželi pouze relevantní upozornění.

Zabezpečení a ukládání dat Circle

Produkty Circle jsme implementovali tak, aby nikdo ze zaměstnanců, smluvních partnerů, dodavatelů, přidružených společnosti Logitech nebo vládních subjektů neměl přístup k nešifrovaným záznamům. Každá kamera Circle disponuje jedinečným klíčem zabezpečení soukromí a digitálním certifikátem, který slouží pro šifrování komunikace při přenosu. Servery Circle využívají pro uchovávání vašich záznamů v klidovém umístění dvouvrstvé 256bitové šifrování AES.

Shromážděná data jsou uložena přímo v aplikaci, na vašem Zařízení a serverech ve Spojených státech nebo v jiných zemích, ve kterých my nebo naše přičleněné organizace, dceřiné společnosti či poskytovatelé služeb máme svá sídla. Shromážděné údaje si ponecháme podle potřeby za účelem poskytování služby a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Logitech.

Kamery Circle s podporou Apple HomeKit

Když připojíte kameru Circle k ekosystému Apple HomeKit, budou data vygenerovaná a předávaná do sady HomeKit řízena společností Apple, která bude zodpovědná za zabezpečení soukromí a nakládání s vaším audio a video obsahem. Nedisponujeme žádnou možností ani mechanismem přístupu k jakýmkoli audio/video datům HomeKit.

I když bude kamera Circle nastavena pouze v rámci sady HomeKit, bude i přesto periodicky kontrolovat dostupnost aktualizací firmwaru na našich serverech. Tyto kontroly zahrnují odesílání informací o modelu, verzi firmwaru a kódu země provozu na naše servery.

Pokud povolíte sdílení diagnostických informací s Logitech prostřednictvím aplikace Apple Domácnost, budou se společnostmi Logitech a/nebo Apple sdílena následující data, která budou použita výhradně pro účely odstraňování potíží:

 • specifické údaje o zařízení, například model hardwaru, název, verze operačního systému, identifikátory zařízení, jako je MAC adresa, informace o bezdrátových sítích v blízkosti a metadata související se zařízeními Apple Home Hub a dalšími zařízeními HomeKit.
 • údaje protokolování událostí zařízení
 • datum a čas používání zařízení
 • zapnutí/vypnutí a ostatní interakce s Produktem
 • pády, aktivitu systému, nastavení hardwaru
 • jakékoli další vámi odesílané detaily, například popisy, snímky obrazovky a záznamy.

Zpět na začátek

Herní produkty Logitech

Produkty a služby Logitech Gaming (Logitech G) zahrnují hardware, například herní klávesnice, náhlavní soupravy, reproduktory a myši, a aplikace pro herní konzole a počítače PC, například software G HUB. Na tyto produkty se vztahují Zásady ochrany osobních údajů, avšak s níže uvedenými odlišnostmi.

Další informace
Vlastní nastavení Logitech G

Software G HUB vám umožňuje snadno konfigurovat zařízení a vytvářet příkazy a makra pro hry a ostatní aplikace. Ovládání produktu si můžete přizpůsobit přidáním dalších informací o vašem počítači PC, operačním systému, hrách a aplikacích a libovolných specifických nastaveních, která upravujete v rámci nastavení produktu. Tato data rovněž využíváme pro zvýšení zabezpečení a stability našich produktů.

Pokud odsouhlasíte shromažďování analytických dat, budou naše servery při použití G HUB automaticky přijímat a zaznamenávat informace týkající se používání produktu, mimo jiné:

 • údaje o poloze a IP adrese
 • data o využívání funkcí G HUB, například regulace DPI, podsvícení nebo konfigurace ovládání
 • data související s vyhledáváním zařízení, která připojíte, například nové myši nebo klávesnice Logitech G
 • ostatní aktivity zařízení a systému, mimo jiné používání funkcí, výkonnostní metrika, chyby, data o pádech atd.
 • Pro odsouhlasení odesílání protokolů o chybách společnosti Logitech slouží samostatný formulář. Pokud udělíte souhlas, budou nám pro účely odstraňování potíží automaticky (nebo ručně v závislosti na volbě uživatele) odesílána anonymní data související s pádem.
Komunita Logitech G HUB

Po vytvoření účtu v rámci komunity G HUB shromáždíme informace o vás, například vaše jméno, e-mailovou adresu, zemi trvalého pobytu a odpovědi na otázky zabezpečení. Přístupem do komunity G HUB získáte přístup k funkcím, mimo jiné:

 • stahování profilů, podsvícení a ostatním nastavením z knihovny komunity
 • nahrávání vašich profilů a efektů za účelem sdílení s komunitou nebo pro osobní potřeby. Libovolnou sdílenou položku můžete kdykoli odstranit.
 • osobnímu profilu, který si mohou ostatní v komunitě kdykoli zobrazit. Vy rozhodujete o tom, co je ve vašem profilu sdíleno.

Svůj účet G HUB můžete kdykoli odhlásit nebo odstranit.

Herní handheld Logitech G Cloud

G Cloud je přenosná herní konzole, na které můžete hrát herní cloudové tituly a přistupovat ke cloudovým streamovacím službám, a to kdykoli. Zpracování vašich osobních údajů společností Logitech je omezeno na hardware Logitech a integrovaný software Logitech. Shromažďujeme vaše jedinečné ID zařízení pro základní fungování konzole, aby bylo zajištěno, že funguje správně. Shromažďujeme také určité osobní údaje pro základní funkce, které jsou zpracovávány a ukládány pouze lokálně na konzoli, jako je vaše země nebo oblast pro připojení k síti.

Pokud se rozhodnete sdílet své diagnostické údaje a údaje o používání zařízení, obdržíme informace o vašem používání konzoly, jako je například stav baterie a nabíjení, vaše používání tlačítek, joysticků a audio portů. Tyto informace využíváme za účelem zlepšování našich produktů a služeb.

Pro EHP, Spojené království nebo Švýcarsko shromažďujeme diagnostiku vašeho zařízení a údaje o používání zařízení na základě oprávněného zájmu. Tyto informace využíváme za účelem zlepšování našich produktů a služeb. Odhlásit se můžete kdykoli pomocí nastavení zařízení.

Pro Alliance

Pro Alliance je webová platforma navržená za účelem vaší podpory jakožto profesionálního herního sportovce s cílem zlepšovat váš výkon a pohodu. K dispozici jsou služby, které vám společnost Logitech poskytuje, například podpora služeb pro zákazníky a technické informace o produktech. K dispozici jsou také poskytovatelé služeb třetích stran, které si můžete vybrat a používat, například přijímat koučování se zaměřením na pohodu a služby. Můžete být požádáni, abyste se u této třetí strany zaregistrovali, souhlasili s jejich podmínkami a přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s těmito třetími stranami, ani nebudeme dostávat žádné osobní údaje, které sdílíte s těmito třetími stranami.

Zpět na začátek

Videokonferenční produkty Logitech

Videokonferenční produkty a služby Logitech zahrnují videokonferenční systémy, videokonferenční kamery, hlasité odposlechy, dotykové ovladače, náhlavní soupravy a webové kamery, a také software, například Sync, naši platformu pro správu zařízení cloud. Na tyto produkty se vztahují Zásady ochrany osobních údajů, avšak s níže uvedenými odlišnostmi.

Další informace
Služba Logitech Sync

Logitech Sync umožňuje uživatelům vzdáleně monitorovat a spravovat jejich videokonferenční systémy Logitech. Sync je tvořen dvěma částmi, aplikací Sync pro stolní počítače a cloudovým „Portálem Sync“. Abyste mohli využívat Portál Sync, je třeba nainstalovat aplikaci Sync do počítače v konferenční místnosti. Po instalaci a ověření na Portálu Sync bude aplikace Sync komunikovat přímo s Portálem Sync pro zajištění funkcí vzdálené správy a monitorování.

Při vytvoření účtu Logitech Sync shromáždíme vaše údaje, například vaše jméno, e-mailovou adresu, heslo, zemi a název organizace. Tato data použijeme pro vaše ověření a přiřazení k vašemu účtu a zařízením.

Sync shromažďuje údaje diagnostiky a používání za účelem podpory údržby a vylepšování použití funkcí Sync. Sync shromažďuje následující informace za účelem poskytování funkcí správy a monitorování:

 • informace o videokonferenčním produktu Logitech (název, verze firmwaru, metadata)
 • verze nainstalované aplikace Sync
 • informace o počítači (typ OS, verze OS, IP, adresa MAC, parametry počítače);
 • geolokace; a
 • informace o užívání (pouze metadata)

Zpět na začátek

Produkty a služby Jaybird

Produkty Jaybird zahrnují lehká, vysoce kvalitní sluchátka pro osoby s aktivním životním stylem, a související aplikace pro tablety a/nebo chytré telefony, například aplikaci Jaybird. Na tyto produkty se vztahují Zásady ochrany osobních údajů, avšak s níže uvedenými odlišnostmi.

Další informace
Aplikace Jaybird

Aplikace Jaybird uživateli umožňuje:

 • přizpůsobit zvuk svých sluchátek
 • aktualizovat nastavení produktu a firmware
 • zaznamenat polohu, kde byla sluchátka naposledy připojena
 • procházet a využívat předvolby a seznamy skladeb Spotify sdílené jinými uživateli

Při registraci účtu shromáždíme údaje, mimo jiné vaše jméno, e-mailovou adresu, osobní obrázek (avatar), aktuální umístění a heslo. Tato data slouží pro vaše ověření a přiřazení k vašemu účtu a zařízením. Jaybird rovněž nabízí možnost registrace prostřednictvím služeb přímé autorizace třetí stranou (OAuth2), např. sítí Facebook, Google a Spotify.

Když použijete svůj produkt Jaybird s aplikací nebo aplikaci samostatně, naše servery automaticky přijmou a zaznamenají určité informace, mimo jiné:

 • data o produktu, například váš model sluchátek nebo verzi aplikace
 • data o způsobu, jakým využíváte aplikaci, například funkce, které spouštíte nebo kdy svá sluchátka připojujete
 • data související s vyhledáváním zařízení ve vašem prostředí a využíváním funkcí produktu, např. aktivity „přejmenovat“
 • s vaším souhlasem, kde je zapotřebí, informace pro analytický nástroj, mimo jiné používání funkcí, výkonnostní metrika, chyby atd.

Pro bezpečné zálohování vašich vlastních konfigurací naše servery přijmou a zaznamenají Další informace, mimo jiné:

 • aktuální nastavení produktu, mimo jiné jméno, nastavení tlačítek a hlasové nápovědy
 • informace o předvolbách a seznamech skladeb

Data o poloze pro funkci Vyhledat mé přátele se ukládají do mobilního zařízení a nezálohují se na naše servery.

Zpět na začátek

Produkty a služby Ultimate Ears

Produkty Ultimate Ears jsou vysoce kvalitní, překrásně navržené reproduktory a sluchátka. Řady Ultimate Ears Pro a CSX zahrnují nabídku prémiových sluchátek s usazením na míru typu in ear monitor. Aplikace Ultimate Ears poskytují doplňující funkce a umožňují uživatelům lépe ovládat jejich zařízení a přizpůsobit si poslech. Na tyto produkty se vztahují Zásady ochrany osobních údajů, avšak s níže uvedenými odlišnostmi.

Další informace
Funkce a přizpůsobení mobilních zařízení Ultimate Ears

Uživatelé si mohou svůj poslech přizpůsobit nakonfigurováním svých zařízení za pomoci aplikace Ultimate Ears. Tato aplikace poskytuje doplňující funkce, například párování více zařízení, ovládání poklepáním a funkci DJ více uživatelů.

Během procesu přizpůsobení může být po uživateli požadováno zadat své jméno a kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy a hesla.

Neshromažďujeme žádná data o obsahu přehrávaném uživatelem za pomoci produktů Ultimate Ears.

Integrace Ultimate Ears s ostatními službami

Některé produkty Ultimate Ears, například naše reproduktory Bluetooth, disponují možností integrace s jinými službami třetích stran, například Amazon Alexa. Tato integrace umožňuje uživatelům provádět další úkony, mimo jiné streamování hudby, objednávání zboží a služeb a podávání žádostí o informace.

Chcete-li aktivovat služby třetích stran za účelem jejich propojení s vaším zařízením Ultimate Ears, bude nutné se zaregistrovat u této třetí strany a souhlasit s jejími podmínkami. Jakmile se propojení uskuteční, budou moci zařízení Ultimate Ears přijímat a předávat informace přímo třetí straně.

Produkty Ultimate Ears neukládají žádná data o příkazech uživatele, které jsou předávány od uživatele třetí straně. Uchovávána jsou pouze data potřebná pro zajištění propojení mezi třetími stranami a produkty Ultimate Ears uživatele.

Produkty Custom In-Ear Monitors (IEM)

Řady Ultimate Ears Pro Pro a CSX zahrnují nabídku prémiových sluchátek s usazením na míru typu in ear monitor. . Většina zařízení řady Pro vyžaduje otisky uší uživatele, které se zpravidla vyrábějí digitálně nebo v podobě forem třetí stranou, nejčastěji audiologem. Zařízení řady CSX vyžadují obrázky a otisky uší uživatele pro optimalizaci usazení produktu. Tyto otisky uchováváme pro případ ztráty, nové objednávky nebo opakované výroby, nebo dokud uživatel nepožádá o jejich likvidaci.

Zpět na začátek

ZMĚNY V TOMTO PROHLÁŠENÍ

Toto Prohlášení budeme příležitostně aktualizovat. V případě, že se bude jednat o závažné změny tohoto Prohlášení nebo způsobu našeho využití osobních údajů, budou tyto změny neprodleně zveřejněny ještě dříve, než vstoupí v platnost.

Bez vašeho souhlasu nebudeme provádět změny, které by vedly ke snížení ochrany dříve shromážděných osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste znění tohoto Prohlášení pravidelně kontrolovali a informovali se o způsobu ochrany svých údajů.

Děkujeme vám za váš zájem o společnost Logitech a její produkty a služby.

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní