Προηγμένος οπτικός αισθητήρας Logitech G HERO για παιχνίδια

Αυτονομία στο ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια G603 Lightspeed
Σε σύγκριση με τους αισθητήρες των Razer και Steelseries, ο HERO βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, τόσο σε επιδόσεις, όσο και σε ενεργειακή αποδοτικότητα
Ο αισθητήρας HERO προσφέρει περίπου διπλάσια ταχύτητα ανάγνωσης (cts/ms) από τον ανταγωνισμό, με 400 IPS
Ανώτερη τεχνολογία παρακολούθησης κίνησης

Ο αισθητήρας HERO προσφέρει ακρίβεια σε ταχύτητες που ξεπερνούν τα 400 IPS σε όλο το εύρος των DPI με μηδενική εξομάλυνση, επιτάχυνση ή φιλτράρισμα. Ο αισθητήρας HERO προσφέρει στους παίκτες απαράμιλλη απόκριση και ακρίβεια.

Αυτονομία στο ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια G603 Lightspeed
Εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητα

Ο αισθητήρας HERO χρησιμοποιεί ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας για να προσαρμόζει διαρκώς τον ρυθμό των καρέ ανάλογα με την ταχύτητα του ποντικιού. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση και ακρίβεια, ενώ ελαχιστοποιείται η κατανάλωση ενέργειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον δεκαπλασιασμό της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.Σε σύγκριση με τον αισθητήρα προηγούμενης γενιάς στα κορυφαία ποντίκια για παιχνίδια Logitech G.