Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till navigering

Sekretessmeddelande för Logitech Gamings webbplats

Sekretess-meddelande för Logitech Gamings webbplats

Senast uppdaterad: Mars 2024
Den tidigare sekretesspolicyn finns här.

I sekretesspolicyn klargörs på vilket sätt Logitech samlar in och använder personuppgifter från besökare på dess webbplatser och mobilwebbplatser som länkar direkt till denna policy (gemensamt benämnda ”Webbplatser”). Logitech är en grupp företag som arbetar under sitt moderbolag. Logitech Europe SA (gemensamt benämnda ”Logitech”, ”Vi” och ”Oss”). Logitech-företaget som kontrollerar dina personuppgifter varierar beroende på din relation med oss (vare sig det är som kund, partner, leverantör, entreprenör eller någon annan relevant relation).

Aktivt inlämnade uppgifter

Om du ringer till oss, skickar ett e-postmeddelande till oss eller fyller i ett formulär på en av våra webbplatser använder vi den information som du uppger för att besvara din begäran eller på annat sätt kommunicera med dig eller hjälpa dig. Om du handlar via våra webbplatser kan vi samla in uppgifter som är nödvändiga för att behandla beställningen, som till exempel leveransadress, beställda produkter och kontaktinformation. Vi kan också kontakta dig efter köpet för att förstå att du är nöjd med produkten eller tjänsten.

Passivt inlämnade uppgifter

När du går in på våra webbplatser, beroende på dina registreringsval, delas viss information om din dator eller din mobila enhet med oss, vilken kan omfatta de aktiviteter du utför på våra webbplatser, vilken typ av maskinvara och programvara du använder (till exempel operativsystem eller webbläsare), information som är lagrad i cookies, IP-adress, åtkomsttid, de webbsidor du kom ifrån, de regioner från vilka du navigerar på webbsidan samt de webbsidor du besöker. Vi använder denna information för att bättre förstå våra webbplatsbesökares intressen, för att förbättra våra webbplatser, tjänster och produkter.

Vi svarar för närvarande inte på webbläsares ”Spåra inte”-signaler eftersom vi försöker tillhandahålla en anpassad upplevelse av webbplatsen.

Cookies

Logitech använder cookies som väsentligen är små datafiler som är placerade i datorn, surfplattan, mobiltelefonen eller andra enheter. Klicka här för mer information om cookies.

Dataanvändning och -delning

Vi använder de data vi samlar in för att ge dig fullödiga, interaktiva upplevelser. Mer specifikt kan vi använda data för att:

 • tillhandahålla den tjänst eller genomföra de transaktioner du begär;
 • förbättra och utveckla våra produkter;
 • personanpassa upplevelsen;
 • behandla jobbansökningar som du skickar in via våra webbplatser;
 • annonsera och marknadsföra till dig i enlighet med tillämpliga lagstadgade krav, vilket kan omfatta att skicka kampanjkommunikation, rikta annonser och visa relevanta erbjudanden för dig.
Mer information

Vi säljer inte dina personuppgifter.

Vi kan dela personuppgifter med tredje parter under vissa omständigheter. Vi använder oss av närstående och icke-närstående tjänsteleverantörer som hjälper oss att behandla personuppgifter för att leverera tjänster och driva vår affärsverksamhet som omfattas av strikta sekretessavtal. Till exempel hjälper tjänsteleverantörer till med att leverera följande funktioner:

Beskrivning av tjänst Tillhanda­hållna uppgifter Syfte
Kundtjänst Kontaktdata, frågedata Hjälpa till att felsöka och ge support för produkter och tjänster
E-handels­funktioner Kontaktdata, interaktioner med webbplatsen Förenkla försäljning av våra produkter online
Kampanjer och relevanta nyheter Kontaktdata, cookiedata Ge information om och incitament till våra produkter och tjänster
Webbplats­prestanda Cookiedata, interaktioner med webbplatsen Aktivera funktionalitet och funktioner på våra webbplatser
Hanterare för val av cookie Cookiedata Ge möjlighet att välja om cookies ska vara tillåtna på våra webbplatser

Dessa företag är skyldiga att följa våra krav på dataskydd och säkerhet och tillåts inte använda personuppgifter de fått från oss för några andra ändamål.

Vi kan lämna ut din personliga information

 1. följa relevanta lagar och föreskrivande krav och svara på lagliga framställningar, inklusive för att uppfylla nationella säkerhetskrav, domstolsbeslut och rättslig process,
 2. för att skydda och försvara våra eller tredje parts rättigheter eller egendom, inklusive verkställande av avtal, policyer och användarvillkor;
 3. i en nödsituation, inklusive för att skydda våra anställdas, eller andra personers, säkerhet; eller
 4. i samband med utredning av, eller för att förhindra, bedrägeri.

Vi kan dela dina personuppgifter på grund av en affärsuppgörelse, eller förhandlingar angående en affärsuppgörelse, som innebär försäljning eller överföring av alla eller delar av vårt företag eller våra tillgångar. Dessa affärsuppgörelser kan innefatta eventuella fusioner, finansiering, förvärv, avyttring, samriskföretag eller konkurshandel eller -förfarande.

Vi använder och delar även fritt aggregerad och pseudonym information i prestanda- och analyssyften som inte kan användas för att identifiera dig individuellt.

Barn

Vi samlar inte medvetet in eller sparar på information om personer som är yngre än 13 år. Om vi får veta att information om personer som är yngre än 13 år har samlats in på eller via webbplatserna vidtar vi lämpliga åtgärder för att ta bort denna information. Om du är förälder eller vårdnadshavare till ett barn under 13 år som har registrerat sig för ett konto eller en tjänst på våra webbplatser bör du kontakta oss genom att använda kontaktinformationen nedan för att avsluta barnets konto eller tjänst och få personlig information borttagen.

Datalagring

Vi lagrar personuppgifter så länge som är nödvändigt för att tillhandahålla funktionalitet och uppfylla de transaktioner som du har begärt, eller för andra legitima syften som att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom dessa behov kan variera för olika datatyper och för sammanhanget för våra interaktioner med dig eller din användning av webbplatserna, kan de faktiska lagringsperioderna variera avsevärt.

Datasäkerhet

Vi använder TLS-certifikat, kryptering, begränsningar för dataåtkomst, antivirusprogramvara och brandväggar för att minska risken för obehörig åtkomst till personuppgifter. Dataöverföringar över internet eller trådlösa nätverk är aldrig helt säkra. Var uppmärksam på säkerhetsrisker när du skickar personuppgifter till oss och när du lägger upp information i våra offentliga forum.

Om du vill rapportera säkerhetsproblem med någon av våra produkter fyller du i formuläret och bifogar nödvändiga bilagor och skickar det till Logitech Security.

Att kontrollera och få tillgång till din information

Du kan begära att vi uppdaterar eller tar bort/inaktiverar vissa uppgifter som gäller dig.

Om vissa personuppgifter inte kan tas bort kommer vi att meddela varför. Om du har registrerat dig för marknadsföringsmeddelanden kan du avanmäla dig genom att följa uppsägningsanvisningarna i det e-postmeddelande du har fått, eller besöka sidan för prenumerationshantering på vår webbplats.

Du har också rätt att begära att få veta hur dina uppgifter behandlas och med vilka vi delar dem.

Om du anser att viss information om dig som Logitech behandlar är felaktig har du dessutom rätt att få denna information korrigerad.

Vi strävar efter att svara på din begäran om granskning av den information vi har registrerat om dig inom 30 dagar från det att vi mottagit begäran.

Om du har frågor eller kommentarer eller om du skulle vilja göra en begäran angående dina uppgifter eller vår policy, tidigare policyer och datametoder kan du kontakta oss på support.logitech.com/response-center eller på något av följande sätt:

Telefonnummer: +1 646-454-3200
E-post: support.logitech.com/response-center
Postadress: Logitech Privacy Officer, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 USA

Om du inte är nöjd med vårt svar kan du hänvisa ditt integritetsklagomål respektive din tvist till relevant statlig eller nationell dataskyddsmyndighet i din jurisdiktion.

Särskild information för användare i EES, Storbritannien och Schweiz

Det här avsnittet innehåller information för användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien och Schweiz vars personuppgifter behandlas när Logitech använder våra webbplatser i EES, Storbritannien eller Schweiz.

Mer information

Informationen du tillhandahåller kan överföras eller nås av Logitech-entiteter runt om i världen enligt beskrivningen i den här policyn.

Rättsliga grunder för behandling

Logitech behandlar personuppgifter för en eller flera av de lagliga grunder som anges nedan:

 1. Behandlingen är nödvändig för att kunna ingå eller utföra åtaganden i ett avtal med dig.
  Vi måste behandla personuppgifter som tillhör dig för att aktivera och registrera produkter, se till att de produkter och tjänster du använder fungerar som de ska, underhålla och förbättra produkter, svara på frågor och önskemål från dig och ge kundsupport.
 2. Behandlingen är nödvändig för Logitechs berättigade intressen.
  Vi behandlar användningsdata för att stödja webbplatsens funktionalitet, upptäcka och förebygga bedrägerier; för att skydda och försvara andra kunders eller tredje parters rättigheter eller egendom eller våra egna rättigheter och intressen. Vi beaktar dina rättigheter och friheter när vi gör det och pseudonymiserar personuppgifter i största möjliga utsträckning. Vi kan också behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga bestämmelser och för att svara på lagliga förfrågningar, domstolsförfaranden och rättsliga processer.
 3. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Logitechs lagliga skyldigheter.
  Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att följa relevant EU-lagar, EU:s medlemsländers lagar, brittisk lag och schweizisk lag, lagstiftningskrav och svara på lagliga framställningar, domstolsbeslut och rättslig process.
 4. Samtycke
  Logitech behandlar vissa personuppgifter baserat på samtycke. Vi gör ofta detta för vår direkta marknadsföringskommunikation. Du kan när som helt välja bort marknadsföringskommunikation genom att följa anvisningarna här.
Dina rättigheter och val

Om du är Logitech-kund i EES, Storbritannien eller CH kan du ha de rättigheter som beskrivs nedan med avseende på Logitechs behandling av dina personuppgifter.

Rätt till åtkomst och förklaring
 • Du har rätt att få en förklaring av vilka uppgifter Logitech har om dig och hur dessa uppgifter används.
 • Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter Logitech har om dig.
Rätt till rättelse
 • Om du anser att viss information om dig som Logitech behandlar är felaktig eller ofullständig har du rätt att få denna information korrigerad.
Rätt till borttagning
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter tas bort permanent av Logitech.
Rätt att invända
 • Du har rätt att invända mot Logitechs behandling av dina personuppgifter baserat på rättmätiga intressen på grund av din specifika situation. Logitech kan fortsätta behandla dina personuppgifter oaktat invändningen i den utsträckning som GDPR medger. Du har också rätt att invända mot Logitechs behandling av dina personuppgifter i direkta marknadsföringssyften.
Rätt till begränsning av behandling
 • Du har rätt att begära att Logitech begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa situationer där du tycker att behandlingen är olämplig.
Rätt till portabilitet
 • Du har rätt att begära portabilitet av personuppgifter som du aktivt eller passivt har tillhandahållit oss (vilket inte omfattar uppgifter som kan härledas från insamlade data), där behandlingen av sådana personuppgifter är baserad på samtycke eller ett avtal med dig och utförs på automatiserad väg.
Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten
 • Du har också rätt att lämna in ett klagomål om Logitechs behandling av dina personuppgifter till dataskyddskommissionen, den irländska tillsynsmyndigheten:
  Data Protection Commission
  21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
  D02 RD28, Ireland
  Telefon: +353 57 8684800, +353 (0)761 104 800

Där behandlingen är baserad på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Användningen av våra webbplatser och våra produkter enligt beskrivningen i Logitechs sekretesspolicy är frivillig.

I överensstämmelse med EU-USA Ramverk för datasekretess (EU-USA DPF) och Storbritanniens förlängning till EU och USA DPF och Schweiz-USA Ramverk för datasekretess (Schweiz-USA DPF) åtar sig Logitech att lösa klagomål relaterade till DPF-principerna gällande vår insamling och användning av din personinformation. Privatpersoner i EU samt Storbritannien och Schweiz med frågor eller klagomål angående vår hantering av personuppgifter som erhållits i förhållande till EU och USA DPF och Storbritannien. Förlängningen till EU och USA DPF och Schweiz-USA DPF bör kontakta Logitech först.

För att åberopa dessa rättigheter och lösa förfrågningar eller klagomål ska du fylla i formuläret här. Du kan också kontakta oss via telefon, e-post eller post genom att använda kontaktinformationen nedan:

Telefonnummer: + 1-0646-454-3200
E-post: privacy@logitech.com
Postadress: Logitech Privacy Office EMEA, Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland

Data Protection Officer (DPO): Du kan kontakta vår DPO genom att skicka e-post till dpo@logitech.com.

I överensstämmelse med EU-USA DPF och Storbritannien. Förlängningen till EU och USA DPF och Schweiz-USA DPF åtar sig Logitech att samarbeta och följa rekommendationerna från den panel som tillsatts av EU:s dataskyddsmyndigheter (DPA) och UK Information Commissioner's Office (ICO), Gibraltar Administratory Authority (GRA) samt den schweiziska federala dataskydds- och informationsmyndigheten fru kommissionär (FDPIC) med avseende på olösta klagomål gällande vår hantering av personuppgifter som inkommit i tillit från EU och USA DPF och Storbritannien. Förlängningen till EU och USA DPF och Schweiz-USA DPF.

Du har möjlighet, under vissa omständigheter, att åberopa bindande skiljeförfarande för klagomål gällande DPF-efterlevnad som inte löses av någon av de andra DPF-mekanismerna. Ytterligare information finns på https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf?tabset-35584=2

Internationella överföringar

Vi överför endast dina personliga data från EES, Storbritannien och Schweiz till länder utanför EES på grundval av lämpliga skyddsåtgärder. När Logitech överför data internationellt förlitar vi oss på i) Beslutet om adekvat skyddsnivå som antogs av Europeiska kommissionen på grundval av artikel 45 i förordning (EU) 2016/679 (GDPR och UK GDPR), ii) standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen finns dessa avtal tillgängliga på begäran till privacy@logitech.com.

Logitech och dess dotterbolag och dotterbolag i USA (Logitech) har certifierats till USA att det följer EU-USA Ramprinciper för datasekretess (EU-USA DPF-principer) när det gäller behandling av personuppgifter som erhålls från Europeiska unionen i tillit till EU och USA DPF och från Storbritannien (och Gibraltar) i beroende av Storbritanniens förlängning till EU och USA DPF. Logitech har certifierat till USA handelsdepartementet att den följer Schweiz-USA Ramprinciper för datasekretess (Schweiz-USA DPF-principer) med avseende på behandling av personuppgifter som har erhållits från Schweiz i tillit till USA och Schweiz DPF. Om det finns någon konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och EU-USA DPF-principerna och/eller Schweiz och USA DPF Principer, ska Principerna styra. Om du vill veta mer om DPF (Data Privacy Framework-programmet) och se vår certifiering kan du gå till https://www.dataprivacyframework.gov/

Se listan nedan över Logitechs amerikanska dotterbolag och dotterbolag som också är medlem i EU och USA DPF-principer och Schweiz-USA DPF-principer:

 1. Baltic Latvian Universal Electronics, LLC
 2. Blue Microphones Holding Corporation
 3. General Workings Inc.
 4. Logitech (Slim Devices) Inc. (Fka Spotlife Inc.)
 5. Logitech (Streaming Media) Inc. (Fka. Logitech (Slim Devices) Inc.)
 6. Logitech Inc.
 7. Logitech Latin America Inc.
 8. Meetio Inc.
 9. Mevo Inc.
 10. Streamlabs LLC
 11. UE Acquisition Inc.
 12. Ultimate Ears Incorporated

Logitech har ansvaret för behandlingen av den personliga information som det tar emot i enlighet med DPF-principerna och sedan överför till en tredje part som agerar som ombud för Logitechs räkning. Logitech ska förbli ansvarigt enligt DPF-principerna om dess ombud behandlar sådan personinformation på ett sätt som är oförenligt med DPF-principerna, såvida inte Logitech kan bevisa att det inte ansvarar för den händelse som ger upphov till skadan.

Federal Trade Commission (FTC) har jurisdiktion över Logitechs efterlevnad av EU-USA DPF och Storbritannien. Förlängningen till EU och USA DPF och Schweiz och USA DPF.

ÄNDRINGAR I POLICYN

Vi uppdaterar den här policyn emellanåt. Inför mer omfattande ändringar av policyn, eller ändringar som påverkar hur vi använder dina personuppgifter, kommer vi tydligt att meddela detta innan ändringarna genomförs.

Vi kommer inte att göra ändringar som minskar skyddet av de personuppgifter som redan samlats in utan att först inhämta ditt samtycke.

Användare bör läsa igenom denna Policy med jämna mellanrum för att hålla sig à jour med hur vi värnar om din integritet.

Tack för att du är intresserad av Logitech och våra produkter och tjänster.

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu