Skip to main content Skip to navigation

BLUE VO!CE - Mikrofon Ses Filtresi Teknolojisi

yüksek geçişli filtre

YÜKSEK GEÇİŞLİ FİLTRE

Yüksek frekanslı bilgi, filtreden hedef frekansta geçerken bu aralığın altındaki sesler yok sayılır. Bu, araç motorları, ağır ekipman ve hatta fanınız gibi düşük frekanslı gürültüleri  ortadan kaldırır.

GÜRÜLTÜ AZALTMA

GÜRÜLTÜ AZALTMA

Fanlar, gürültülü yol, yağmur ve diğer sürekli sesler gibi, sürekli üretilen, istenmeyen gürültüleri ortadan kaldırır.

GENİŞLETİCİ/KAPI

GENİŞLETİCİ/KAPI

Genişletici, değişken aralıklı bir gürültü kapısıdır. Bunu  mikrofona konuşmadığınız sırada, köpek havlaması, oyun oynayan çocuklar veya TV’niz gibi istenmeyen arka plan gürültüsünü ortadan kaldırmak için kullanın.  Eşiği, ses düzeyinizin biraz altına ayarlarsanız, kapı yalnızca siz konuştuğunuzda açılır ve konuşmadığını sıradaki diğer tüm gürültüleri keser.

DE-ESSER

DE-ESSER

Tıslama veya ıslık sesleri için yüksek frekansları dinler.  Araç, varsayılan olarak 8 KHz olan hedef frekansta dinleme yapar ve oran denetimi tarafından belirlenen miktarla eşiğe ulaşıldığında bu frekansı sıkıştırır.

EQ

SES EQ

Sinyalin ses dalgası profilini değiştirmek için, seçilen frekanslar azaltılabilir veya arttırılabilir. Blue VO!CE, çıkışları, hedef frekansları ve Q faktörleri tarafından ayarlanacak  üç ayrı frekans sağlayan değişken bir üç bantlı EQ içerir. Q faktör, hedef frekans tarafından etkilenen yan frekansların miktarını tanımlar. EQ, bir kişinin sesinin doğal şekilde iyi duyulan kısımlarını vurgulamak ve tatsız kısımları azaltmak için mükemmeldir.

 

SIKIŞTIRMA

SIKIŞTIRMA

Bağırıyor ya da fısıldıyor olun, sesinizin duyulmasının daha kolay olması için  ses sinyalinizi ses düzeyinde daha tutarlı hale getirir. Eşik ve oran denetimleriyle ilgili olarak çıkışı azaltarak ses sinyalinin dinamik aralığını düşürür.

SINIRLAYICI

SINIRLAYICI

Sınırlayıcı, ses sinyalinin çıkışını sonsuz bir oranda sıkıştırır, esasında sinyali istenen düzeyden asla daha yüksek olamayacak şekilde “sınırlandırır”.

BLUE VO!CE özellikli Donanım