Skip to main content Skip to navigation

นโยบายคุกกี้และการตั้งค่า

คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่น ๆ

เว็บไซต์ Logitech แห่งนี้ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จำเป็น ซึ่งส่งไปในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ (“อุปกรณ์”) เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึง เพื่อบันทึกข้อมูลบางอย่างเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือปฏิสัมพันธ์กับไซต์ บริการ แอปพลิเคชัน การส่งข้อความ และเครื่องมือ และเพื่อจดจำคุณในทุกอุปกรณ์ 

เว็บบีคอน (บางครั้งเรียกว่า GIF โปร่งใส, GIF ใส หรือเว็บบัก) คือ สตริงโค้ดขนาดเล็กที่เป็นวิธีให้เราส่งภาพกราฟิกขนาดเล็ก (ที่มักมองไม่เห็น) ในเว็บเพจหรือในอีเมล เว็บบีคอนสามารถจดจำข้อมูลบางประเภทในคอมพิวเตอร์ได้ เช่น คุกกี้, วันที่และเว็บที่ดูหน้าเพจ และคำอธิบายของหน้าเพจที่เว็บบีคอนนั้นวางอยู่

เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกันนี้อาจรวมถึงที่เก็บข้อมูลในเว็บและตัวระบุที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ ในประกาศฉบับนี้ เราพูดถึง "คุกกี้" เพื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ เว็บไซต์ของเราอาจประกอบด้วยเว็บบีคอน พิกเซล คุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันที่ตั้งค่าโดยผู้ให้บริการภายนอกในนามของเรา

เพราะว่าเว็บไซต์ของเรามีคุกกี้ใช้งานอยู่ทั่วไป การปิดใช้งานคุกกี้อาจทำให้คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วนได้

วิธีการใช้คุกกี้ของเรา

เช่นเดียวกับผู้ให้บริการออนไลน์ส่วนใหญ่ Logitech ใช้คุกกี้ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ช่วยให้เราเห็นคุณสมบัติที่เป็นที่นิยมที่สุด, นับจำนวนผู้เยี่ยมชมหน้า, ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้, รักษาความปลอดภัยให้บริการของเรา และเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น และน่าพึงพอใจยิ่งขึ้นโดยทั่วไปแก่คุณ โดยทั่วไป คุกกี้ที่เราใช้คือคุกกี้ประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก

คุณอาจพบคุกกี้จากบุคคลภายนอกที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณผ่านคุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกันอีกด้วย โดยอาจอยู่ในบริการของเราหรือทั่วไปในอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุผลที่กล่าวถึงในข้างต้น (ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มรถเข็นช็อปปิ้งของเราให้บริการโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินภายนอก ที่ชื่อว่า Digital River ดังนั้นอาจมีคุกกี้จากพวกเขาเพื่อจัดการกระบวนการเช็กเอาต์) บริษัทเหล่านี้อาจส่งโฆษณาหรือติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ด้วย

จัดการคุกกี้ของคุณ

คุณสามารถกำหนดวิธีจัดการคุกกี้ได้โดยคลิกปุ่มด้านล่าง

โปรดทราบว่าการเปลี่ยนการกำหนดลักษณะจะไม่ลบคุกกี้ที่มีอยู่แล้ว หากคุณต้องการลบคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดลบในส่วนการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือส่วนการกำหนดค่า ขั้นตอนด้านล่างแสดงขั้นตอนทั่วไปสำหรับเบราว์เซอร์ยอดนิยมบางส่วน

Chrome
 1. ในคอมพิวเตอร์ เปิด Chrome
 2. ที่มุมบนซ้าย เลือกเมนู Chrome จากนั้น การกำหนดลักษณะ
 3. ที่ด้านล่าง เลือก ขั้นสูง
 4. ใต้หัวข้อ "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" เลือก การตั้งค่าเนื้อหา
 5. คลิก คุกกี้
 6. ในส่วนคุกกี้ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ตามต้องการ เช่น:
  • ลบคุกกี้
  • บล็อกคุกกี้ตามค่าเริ่มต้น
  • อนุญาตคุกกี้ตามค่าเริ่มต้น
  • เก็บคุกกี้และข้อมูลไซต์ตามค่าเริ่มต้นจนกว่าคุณจะออกจากเบราว์เซอร์
  • ตั้งข้อยกเว้นสำหรับคุกกี้จากบางเว็บไซต์หรือโดเมน

หากต้องการดูการกำหนดลักษณะคุกกี้เพิ่มเติมใน Chrome โปรดดู ความช่วยเหลือ Google Chrome

Mozilla Firefox
 1. ในคอมพิวเตอร เปิด Firefox
 2. ที่มุมบนซ้าย เลือกเมนู Firefox จากนั้น การกำหนดลักษณะ
 3. ใต้หัวข้อ "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" เลือก คุกกี้
 4. คุณสามารถเลือกการตั้งค่าต่อไปนี้:
  • ปิดใช้งานคุกกี้
  • เปิดใช้งานคุกกี้จากเว็บไซต์ต้นทางเท่านั้น
  • เปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมด
  • เตือนฉันก่อนจัดเก็บคุกกี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะคุกกี้ใน Firefox ดู ความช่วยเหลือ Mozilla Firefox

Internet Explorer
 1. ในคอมพิวเตอร์ เปิด Internet Explorer
 2. แตะหรือคลิก เครื่องมือ จากนั้นเลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. แตะหรือคลิกแท็บความเป็นส่วนตัว
 4. ใต้การตั้งค่า เลื่อนตัวเลื่อนที่อยู่ด้านบนสุดเพื่อบล็อกคุกกี้ทั้งหมด หรือด้านล่างสุดเพื่ออนุญาตคุกกี้ทั้งหมด
 5. แตะหรือคลิกตกลง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะคุกกี้ใน Internet Explorer ดู ความช่วยเหลือ Internet Explorer

Safari
 1. ในคอมพิวเตอร์ เปิด Safari
 2. แตะหรือเลือกการกำหนดลักษณะ
 3. เลือก ความเป็นส่วนตัว
 4. ในส่วน บล็อกคุกกี้ ระบุว่าจะให้ Safari ยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์หรือไม่และเมื่อใด
 5. หากต้องการดูคำอธิบายของตัวเลือก เลือกปุ่มวิธีใช้ (เครื่องหมายคำถาม)

หมายเหตุ: หากคุณต้องการดูว่าเว็บไซต์ใดจัดเก็บคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกปุ่มจัดการข้อมูลเว็บไซต์

หากคุณตั้งค่าให้ Safari บล็อกคุกกี้ คุณอาจต้องยอมรับคุกกี้ชั่วคราวเพื่อให้เปิดหน้าได้ ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นแล้วเลือก ไม่ต้อง เมื่อเสร็จสิ้นในหน้าใด บล็อกคุกกี้อีกครั้ง จากนั้นลบคุกกี้ของหน้าออก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะคุกกี้ใน Safari ดู ความช่วยเหลือ Safari

รถเข็น

ปัจจุบันรถเข็นของคุณว่างเปล่า เริ่มต้นการช้อปปิ้งตอนนี้เลย