Skip to main content Skip to navigation

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Logitech Gaming

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Logitech Gaming

ปรับปรุงล่าสุด: มีนาคม 2024
นโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนหน้านี้สามารถดูได้ที่นี่

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายวิธีการที่ Logitech รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยี่ยมชมไซต์บนเว็บและไซต์บนมือถือที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคำชี้แจงนี้ (เรียกรวมกันว่า “ไซต์”) Logitech คือกลุ่มบริษัทที่ทำงานภายใต้บริษัทแม่ Logitech Europe SA (เรียกรวมกันว่า “Logitech”, ''เรา” และ “พวกเรา”) บริษัท Logitech ที่ควบคุมข้อมูลส่วนตัวของคุณจะจะแตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์ของคุณกับเรา (ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พันธมิตร ผู้จัดหา ผู้รับจ้าง หรือความสัมพันธ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง)

ข้อมูลที่ส่งอย่างต่อเนื่อง

หากคุณโทรหาเรา ส่งอีเมลหาเรา หรือกรอกแบบฟอร์มบนไซต์ใดไซต์หนึ่งของเรา เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้เพื่อตอบสนองต่อคำขอของคุณ หรือเพื่อสื่อสารกับคุณ หรือให้ความช่วยเหลือคุณ หากคุณทำการซื้อผ่านทางไซต์ของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ เช่น ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ และข้อมูลการติดต่อของคุณ
เรายังอาจติดต่อคุณหลังการซื้อ เพื่อทำความเข้าใจความพึงพอใจของคุณที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ข้อมูลที่ให้โดยไม่ต้องกรอก

เมื่อคุณเข้าถึงไซต์ของเรา จะมีการแบ่งปันข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณให้กับเราตามตัวเลือกที่คุณเลือกรับ ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมที่คุณดำเนินการบนไซต์ของเรา ประเภทของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่คุณใช้ (เช่น ระบบปฏิบัติการหรือเบราว์เซอร์ของคุณ) ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคุกกี้ ที่อยู่ IP เวลาเข้าถึง หน้าเว็บที่คุณจากมา ภูมิภาคนำทางคุณมายังหน้าเว็บ และหน้าเว็บที่คุณเข้าถึง เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจความสนใจของผู้ใช้ไซต์ของเรา เพื่อปรับปรุงไซต์ บริการ และผลิตภัณฑ์ของเรา

ขณะนี้ เราไม่ได้ตอบสนองต่อสัญญาณ "ห้ามติดตาม" ในเบราว์เซอร์ เพราะเรากำลังพยายามที่จะให้ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณ

คุกกี้

Logitech ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จำเป็น ซึ่งส่งไปในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ คลิก ที่นี่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้

การใช้และการแบ่งปันข้อมูล

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเพื่อให้ประสบการณ์เชิงโต้ตอบที่หลากหลายกับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อ:

  • ให้บริการหรือทำธุรกรรมตามคำขอของคุณ
  • ปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา
  • ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ
  • ประมวลผลใบสมัครงานที่คุณส่งผ่านทางไซต์ของเรา
  • โฆษณาและทำการตลาดกับคุณภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งอาจรวมถึงการส่งการสื่อสารเชิงส่งเสริมการขาย การกำหนดเป้าหมายในการโฆษณา และการนำเสนอข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติม

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามภายใต้บางสถานการณ์ เราใช้ผู้ให้บริการในเครือและที่ไม่ใช่บริษัทในเครือที่ช่วยเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการและดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับที่เข้มงวด ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการช่วยให้บริการฟังก์ชันต่อไปนี้:

คำอธิบายบริการ ข้อมูลที่ให้ ตถุประสงค์
บริการสนับสนุนลูกค้า ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการสอบถาม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการ
ฟังก์ชันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการติดต่อ การโต้ตอบกับไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายผลิตภัณฑ์ของเราผ่านทางออนไลน์
โปรโมชันและข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลคุกกี้ เพื่อให้ข้อมูลและสิ่งจูงใจสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ข้อมูลคุกกี้ การโต้ตอบกับเว็บไซต์ เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานและฟีเจอร์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา
ตัวจัดการการเลือกรับคุกกี้ ข้อมูลคุกกี้ เพื่อให้ความสามารถในการเลือกคุกกี้ที่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์ของเรา

บริษัทเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเรา และไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

  1. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ และเพื่อตอบสนองต่อคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงของประเทศ คำสั่งศาล และกระบวนการทางกฎหมาย
  2. เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเราหรือบุคคลที่สาม รวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลง นโยบาย และข้อกำหนดการใช้งาน
  3. รวมถึงเพื่อปกป้องความปลอดภัยของพนักงานหรือบุคคลใดก็ตามของเราในกรณีฉุกเฉิน หรือ
  4. เกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือการป้องกันการฉ้อโกง

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงทางธุรกิจ หรือการเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา ข้อตกลงเหล่านี้อาจรวมถึงการควบรวมกิจการ จัดหาเงินทุน การเข้าซื้อกิจการ การถอนทุน การร่วมลงทุน หรือการเป็นพันธมิตร หรือการทำธุรกรรมหรือการดำเนินการล้มละลาย

นอกจากนี้ เรายังใช้และแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมและนามแฝงเพื่อวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพการทำงานและการวิเคราะห์ซึ่งไม่สามารถใช้ระบุตัวตนเป็นรายบุคคลได้อย่างอิสระ

เด็ก

เราไม่ได้รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยมีเจตนา หากเราทราบว่ามีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีบนหรือผ่านทางไซต์ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลนี้ หากคุณคือพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กอายุที่มีต่ำกว่า 13 ปีซึ่งลงทะเบียนบัญชีหรือบริการบนไซต์ของเรา โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อด้านล่างเพื่อยุติบัญชีหรือบริการของเด็ก และลบข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ฟังก์ชันการทำงานและทำธุรกรรมที่คุณร้องขอให้เสร็จสิ้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายอื่น ๆ เช่น การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา การแก้ไขข้อพิพาท และการบังคับใช้ข้อตกลงของเรา เนื่องจากความจำเป็นเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามชนิดข้อมูลที่แตกต่างกัน บริบทของการที่เราโต้ตอบกับคุณหรือการที่คุณใช้ไซต์ของเรา ระยะเวลาการเก็บรักษาจริงอาจแตกต่างกันไปอย่างมีนัยสำคัญ

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้ใบรับรอง TLS การเข้ารหัส การจำกัดการเข้าถึงข้อมูล ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และไฟร์วอลล์เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สายใดมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง โปรดระมัดระวังความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเมื่อคุณรับส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา และเมื่อคุณโพสต์ข้อมูลในฟอรัมสาธารณะของเรา

หากคุณต้องการรายงานปัญหาด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเรา โปรดกรอกแบบฟอร์มและเอกสารแนบที่จำเป็นและส่งไปที่ Logitech Security

การควบคุมและการเข้าถึงข้อมูลของคุณ

คุณอาจขอให้เราปรับปรุงหรือลบ/ปิดใช้งานข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณ

หากเราไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ เราจะแจ้งเหตุผลให้คุณทราบ หากคุณได้สมัครสมาชิกอีเมลด้านการตลาด คุณสามารถหยุดการส่งได้โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครสมาชิกตามที่ระบุไว้ในอีเมลที่ได้รับหรือบนหน้าการจัดการการสมัครสมาชิกบนไซต์ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในการร้องขอวิธีการประมวลผลข้อมูลของคุณและเราแบ่งปันข้อมูลกับใครบ้าง

นอกเหนือไปจากนั้น หากคุณเชื่อว่าข้อมูลบางอย่างที่ Logitech ประมวลผลเกี่ยวกับคุณนั้นไม่ถูกต้อง คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลนี้ให้ถูกต้องได้

เราจะพยายามตอบกลับคำขอตรวจสอบข้อมูลของคุณที่เราเก็บบันทึกไว้ให้กับคุณภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอดังกล่าว

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือต้องการร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลของคุณหรือคำชี้แจง คำชี้แจงในอดีต และแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา โปรดติดต่อเราที่ support.logitech.com/response-center หรือผ่านทางวิธีการต่อไปนี้:

โทรศัพท์: +1 646-454-3200
อีเมล: support.logitech.com/response-center
ที่อยู่ไปรษณีย์: Logitech Privacy Officer, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 USA

หากคุณไม่พึงพอใจในการตอบสนองของเรา คุณสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทด้านความเป็นส่วนตัวของคุณไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่กำหนดในเขตอำนาจศาลของคุณ

วันที่มีผลบังคับใช้

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 กันยายน 2021

รถเข็น

ปัจจุบันรถเข็นของคุณว่างเปล่า เริ่มต้นการช้อปปิ้งตอนนี้เลย