ชุดสวิตช์ PRO X สวิตช์

คีย์บอร์ดเกมมิ่งเชิงกล Pro
สวิตช์ GX BLUE Clicky
 • ระยะห่างการเรียกใช้งาน: 2.0 มม.
 • แรงในการเรียกใช้งาน: 50 g
 • ระยะห่างการเคลื่อนที่รวม: 3.7 มม.
สวิตช์ GX BROWN Tactile
 • ระยะห่างการเรียกใช้งาน: 1.9 มม.
 • แรงในการเรียกใช้งาน: 50g
 • ระยะห่างการเคลื่อนที่รวม: 4.0 มม.
สวิตช์ GX RED Linear
 • ระยะห่างการเรียกใช้งาน: 1.9 มม.
 • แรงในการเรียกใช้งาน: 50 g
 • ระยะห่างการเคลื่อนที่รวม: 4.0 มม.
หมายเลขชิ้นส่วน
 • สีดำ Clicky : 943-000325
 • สีดำ Linear : 943-000327
 • สีดำ Tactile : 943-000326
pro series
ชุดสวิตช์ PRO X
สวิตช์