Skip to main content Skip to navigation

Thông tin liên hệ của Logitech G - Văn phòng công ty, Hỗ trợ & Bảo hành

Khuôn viên Thung lũng Silicon

Châu Mỹ
3930 North First Street
San Jose, CA 95134
+1 510-795-8500
Thứ 2 - Thứ 6,
8:00am - 5:00pm PST

Logitech Europe S.A

EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
+41 (0)21 863 55 11
+41 (0)21 863 55 12 Fax

HỖ TRỢ / KHIẾU NẠI BẢO HÀNH

+1 646-454-3200

Nhóm Âm thanh của Logitech - Văn phòng Kinh doanh

4700 NW Camas Meadows Drive
Camas, WA 98607
+1 360-817-1200
Thứ 2 - Thứ 6,
8:00am - 5:00pm PT


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tài nguyên để trợ giúp với phần cứng và phần mềm của Logitech.

Logitech Europe S.A

Truy cập cộng đồng Logitech để được hỗ trợ từ người chơi.

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống. Hãy bắt đầu mua sắm ngay