Skip to main content Skip to navigation

LIGHTSPEED không dây tiên tiến để chơi game của Logitech G

Biểu đồ thể hiện đường truyền thành phần đầu cuối bao gồm trong công nghệ LIGHTSPEED.

Kênh dữ liệu được chỉnh theo hiệu suất

Quá trình tạo mẫu và lập trình cẩn thận giúp đảm bảo rằng mỗi bộ phận sẽ xử lý dữ liệu nhanh hơn trước, thiết lập kết nối cực mạnh mẽ và tiêu thụ năng lượng ở mức tối thiểu. Hiệu suất được tối ưu hóa ở mỗi bước. Từ mỗi đường dây mạch điện tới từng điểm uốn trong cấu trúc dạng ăng-ten, từ phần cứng tới phần sụn, chúng tôi mô phỏng và thử nghiệm từng giao thức và thuật toán để tối đa hóa hiệu suất ngay cả trong những môi trường chơi game khó khăn và bão hòa về dữ liệu nhất. Kết quả là, LIGHTSPEED thiết lập nên tiêu chuẩn về hiệu suất chơi game không dây.

Mua thiết bị chơi game không dây LIGHTSPEED

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống. Hãy bắt đầu mua sắm ngay