Tuyên bố về Quyền riêng tư Trang web của Logitech

Tuyên bố về Quyền riêng tư Trang web của Logitech

Chúng tôi, Logitech Europe S.A, giải thích trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân từ khách truy cập trang web và hầu hết các trang web di động liên kết tới Tuyên bố về Quyền riêng tư này (gọi chung là “Trang web”). Thông báo về Quyền riêng tư này không áp dụng với dữ liệu chúng tôi thu thập theo cách khác, chẳng hạn như ngoại tuyến hoặc với các sản phẩm chúng tôi bán, trừ khi chúng tôi khai báo rõ ràng bằng văn bản rằng Tuyên bố về Quyền riêng tư này cũng áp dụng với dữ liệu khác tương tự.

Dữ liệu được gửi chủ động

Nếu bạn gọi cho chúng tôi, gửi email cho chúng tôi hoặc điền vào biểu mẫu trên một trong các Trang web của chúng tôi, bạn sẽ biết mình cung cấp thông tin gì bởi vì bạn sẽ chủ động gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin đó để phản hồi yêu cầu của bạn hoặc liên lạc hay hỗ trợ bạn. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn nếu bạn mua hàng qua Trang web của chúng tôi, như địa chỉ giao hàng, sản phẩm đã đặt và thông tin liên hệ.

Dữ liệu được cung cấp thụ động

Khi bạn truy cập vào Trang web của chúng tôi, bạn tự động cung cấp thông tin cụ thể từ và về máy tính hay thiết bị di động của mình, bao gồm các hoạt động bạn tiến hành trên Trang web của chúng tôi, loại phần cứng và phần mềm bạn đang sử dụng (chẳng hạn, hệ điều hành hoặc trình duyệt), thông tin được lưu trữ trong cookie, địa chỉ IP, thời gian truy cập, trang web từ đó bạn truy cập, khu vực từ đó bạn điều hướng trang web, và (các) trang web bạn truy cập (nếu có). Chúng tôi sử dụng công nghệ theo dõi (bao gồm “cookie”) trên Trang web để tùy chỉnh và cải thiện Trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin đó để hiểu hơn về sở thích của khách truy cập trang web, khách hàng và khách hàng tiềm năng và để cải thiện Trang web, dịch vụ và sản phẩm của mình. Chúng tôi hiện không phản hồi lại tín hiệu “không theo dõi“ của trình duyệt web.

Chia sẻ Dữ liệu

Chúng tôi không cho thuê, bán hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp sau:

  • Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ có liên kết và không liên kết, bao gồm Logitech Inc. ở Hoa Kỳ giúp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ và điều hành kinh doanh theo các thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt.
  • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để (a) tuân thủ luật lệ liên quan, yêu cầu pháp lý và phản hồi lại các yêu cầu hợp pháp, lệnh của tòa án và thủ tục pháp lý; (b) để bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng ta hoặc bên thứ ba, bao gồm thỏa thuận thực thi, chính sách, và điều khoản sử dụng; (c) trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm bảo vệ sự an toàn của nhân viên hay của bất kỳ người nào; hoặc (d) liên quan đến điều tra hoặc ngăn ngừa gian lận.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích giao dịch thương mại (hay đàm phán cho giao dịch thương mại) bao gồm bán hoặc chuyển tất cả hay một phần công việc kinh doanh hay tài sản của chúng tôi. Những giao dịch này có thể bao gồm giao dịch hoặc xử lý sáp nhập, tài trợ vốn, thâu tóm hay phá sản.
  • Với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cũng tùy ý sử dụng và chia sẻ thông tin được tổng hợp và biên tập, là những thông tin mà không thể sử dụng để xác định cá nhân bạn.

An toàn Dữ liệu

Chúng tôi sử dụng chứng chỉ SSL, giới hạn truy cập dữ liệu, phần mềm diệt vi-rút và tường lửa để giảm nguy cơ truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân. Không có hoạt động truyền dữ liệu qua Internet hoặc bất kỳ mạng không dây nào là hoàn toàn an toàn. Hãy cẩn thận với những rủi ro an ninh khi bạn truyền dữ liệu cá nhân cho chúng tôi.

Ngày hiệu lực và Thay đổi

Chúng tôi đôi khi có thể thay đổi, bao gồm thay đổi quan trọng với Tuyên bố về Quyền riêng tư. Bạn nên xem lại Tuyên bố về Quyền riêng tư mỗi khi truy cập vào Trang web của chúng tôi để tìm hiểu về các thay đổi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi chúng tôi cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư này, tức là bạn chấp nhận các thay đổi.

Nếu bạn có thắc mắc về Tuyên bố về Quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số
Điện thoại: +1 510-795-8500
Liên hệ: privacy@logitech.com
Gửi thư qua đường bưu điện: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 Hoa Kỳ

Tuyên bố về Quyền riêng tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.