Skip to main content Skip to navigation

Phần mềm chơi game tiên tiến HUB G của Logitech, RGB & Các cấu hình trò chơi

TÌM HIỂU VỀ HUB G

TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG THIẾT BỊ

HUB G nhận dạng thiết bị Logitech G được hỗ trợ và cho phép bạn truy cập hoàn toàn vào các tính năng tùy chỉnh. Nó tự động cập nhật phần sụn.
 

GIAO DIỆN KÉO VÀ THẢ

Chọn tính năng, gán macro và tổ hợp phím, tạo vùng màu sắc và hình động, tất cả với một giao diện trực quan và đơn giản.

QUẢN LÝ VÀ CHUYỂN ĐỔI CẤU HÌNH

Giờ đây bạn có thể lưu nhiều hồ sơ nhân vật trong trò chơi và chuyển đổi ngay lập tức. Do vậy bạn luôn có sẵn các sức mạnh và khả năng mình cần.