Skip to main content Skip to navigation

ID Logi - Truy cập tài khoản Logitech và Logitech G của bạn

Cách hoạt động

Một email và mật khẩu ID Logi duy nhất cho phép bạn truy cập vào các tài khoản, ứng dụng và dịch vụ của Logitech và Logitech G.

Các thương hiệu mà ID Logi hỗ trợ

Những câu hỏi thường gặp

Tôi có thể đăng nhập vào các ứng dụng nào bằng ID Logi?

Bạn có thể sử dụng ID Logi để đăng nhập vào các ứng dụng My Account của Logitech G, Circle và Harmony của Logitech, phần mềm Options của Logitech, HubG và tài khoản Digital River của Logitech G.

Tôi gặp lỗi khi cố gắng tạo ID Logi. Điều này có nghĩa là gì?

Nếu bạn gặp lỗi khi cố gắng tạo ID Logi, điều này có thể do bạn đã có ID rồi. Xin lưu ý rằng bạn chỉ cần tạo ID Logi một lần. Nếu bạn quên mật khẩu, hãy nhấp vào “Quên mật khẩu?” để đặt lại mật khẩu của bạn.

Làm cách nào tôi có thể giữ ID Logi của mình an toàn?

Để đảm bảo an toàn cho ID Logi, không được chia sẻ ID Logi của bạn với bất cứ ai, sử dụng một mật khẩu an toàn (dài 8 chữ cái trở lên và bao gồm ít nhất 3 trong số các tiêu chí sau: chữ in hoa, chữ in thường, số, ký tự đặc biệt), thay đổi mật khẩu định kỳ và luôn đăng xuất khỏi tài khoản ID Logi khi sử dụng chung máy tính.

Liệu tôi có thể chia sẻ ID Logi với ai đó không?

Không. Để đảm bảo an toàn cho bạn, chúng tôi khuyên bạn không nên chia sẻ ID Logi với bất cứ ai.

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống. Hãy bắt đầu mua sắm ngay