Skip to main content Skip to navigation

Chính sách Cookie và Cài đặt

COOKIES, ĐÈN HIỆU WEB VÀ CÁC CÔNG NGHỆ KHÁC

Trang web Logitech này sử dụng cookie, là những tệp văn bản nhỏ cần thiết được đặt trong máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động hoặc các thiết bị khác của bạn (“Thiết bị”). Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác để ghi lại các thông tin nhất định bất cứ khi nào bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc tương tác với trang web, dịch vụ, ứng dụng, tin nhắn và công cụ của chúng tôi, nhằm nhận dạng bạn trên các thiết bị. 

Đèn hiệu web (đôi khi được gọi là GIF trong suốt, GIF trong hay bọ web) là các chuỗi mã nhỏ đem đến cho chúng tôi một cách để cung cấp hình ảnh nhỏ (thường là ẩn) trên một trang web hoặc trong email. Đèn hiệu web có thể nhận ra một số loại thông tin nhất định trên máy tính của bạn, chẳng hạn như cookie, thời gian và ngày xem trang, và mô tả về trang nơi đặt đèn hiệu web.

Các công nghệ khác của chúng tôi, bao gồm bộ định danh và lưu trữ web gắn với thiết bị của bạn, có thể được sử dụng cho các mục đích tương tự. Trong thông báo này, chúng tôi đề cập đến “cookie” để thảo luận về tất cả các công nghệ này. Các trang web của chúng tôi có thể bao gồm đèn hiệu web, pixel, cookie hoặc công nghệ tương tự do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt cho chúng tôi thiết lập.

Do cookie được sử dụng xuyên suốt trang web của chúng tôi, nên việc tắt chúng có thể ngăn không cho bạn sử dụng các phần cụ thể của trang web.

Cách chúng tôi sử dụng Cookie

Giống như hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, Logitech sử dụng cookie cho một số mục đích, như giúp chúng tôi biết tính năng nào phổ biến nhất, đếm số người truy cập vào một trang, cải thiện trải nghiệm người dùng, đảm bảo an toàn cho dịch vụ của chúng tôi và nhìn chung là cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn, trực quan hơn và hài lòng hơn. Các cookie chúng tôi sử dụng thường rơi vào một trong các loại sau:

Cách bên thứ ba sử dụng Cookie

Bạn có thể bắt gặp cookie từ các bên thứ ba cũng thu thập thông tin qua cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự về các hoạt động trực tuyến của bạn, trên dịch vụ của chúng tôi hoặc trên Internet, vì những lý do như đã nêu ở trên. (Chẳng hạn, nền tảng giỏ hàng của chúng tôi được cung cấp bởi bên bán bản ghi thứ ba – Digital River, có thể có một cookie do họ đặt để quản lý quy trình thanh toán). Các công ty này cũng có thể cung cấp quảng cáo hoặc theo dõi hành vi người dùng.

Quản lý Cookie của bạn

Bạn có thể chỉ định cách xử lý cookie bằng cách nhấp vào nút bên dưới.

Xin lưu ý rằng việc thay đổi các tùy chọn sẽ không xóa các cookie hiện tại. Nếu bạn muốn xóa cookie trong trình duyệt, hãy thực hiện như vậy trong phần cài đặt của trình duyệt hoặc phần tùy chọn. Các bước bên dưới nêu ra quy trình chung cho một số trình duyệt phổ biến nhất.

Chrome
 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên trái, chọn menu Chrome và sau đó chọn Tùy chọn.
 3. Ở dưới cùng, chọn Nâng cao.
 4. Trong phần “Quyền riêng tư và bảo mật”, chọn Cài đặt nội dung.
 5. Nhấp vào Cookie.
 6. Trong phần Cookie, thực hiện các thay đổi bạn muốn với cài đặt cookie, như:
  • Xóa cookie
  • Mặc định chặn cookie
  • Mặc định cho phép cookie
  • Mặc định giữ cookie và dữ liệu trang web cho đến khi bạn thoát khỏi trình duyệt
  • Tạo ngoại lệ cho cookie từ các trang web hoặc miền cụ thể

Để biết thêm thông tin về tùy chọn cookie trong Chrome, hãy tham khảo phần Trợ giúp Google Chrome.

Mozilla Firefox
 1. Trên máy tính của bạn, mở Firefox.
 2. Ở trên cùng bên trái, chọn menu Firefox và chọn Tùy chọn.
 3. Trong phần “Privacy & Security” (Quyền riêng tư & Bảo mật), chọn Cookie.
 4. Bạn có thể chọn các cài đặt sau:
  • Tắt cookie
  • Chỉ bật cookie cho trang web ban đầu
  • Bật tất cả cookie
  • Cảnh báo cho tôi trước khi lưu cookie

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn cookie trong Firefox, tham khảo phần Trợ giúp Mozilla Firefox.

Internet Explorer
 1. Trên máy tính của bạn, mở Internet Explorer.
 2. Chạm hoặc nhấp vào Tools (Công cụ), sau đó chọn Internet options (Tùy chọn Internet).
 3. Chạm hoặc nhấp vào tab Privacy (Quyền riêng tư).
 4. Trong phần Settings (Cài đặt), hãy di chuyển thanh trượt lên trên cùng để chặn tất cả cookie hoặc xuống dưới cùng để cho phép tất cả cookie.
 5. Chạm hoặc nhấp vào OK.

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn cookie trong Internet Explorer, hãy tham khảo phần Trợ giúp Internet Explorer.

Safari
 1. Trên máy tính của bạn, mở Safari.
 2. Nhấp hoặc chọn Preferences (Tùy chọn).
 3. Chọn Privacy (Quyền riêng tư).
 4. Trong phần Block cookies (Chặn cookie), chỉ rõ khi nào Safari nên chấp nhận cookie từ trang web.
 5. Để xem giải thích về các tùy chọn, nhấp vào nút Help (Trợ giúp) (dấu hỏi).

Lưu ý: Nếu bạn muốn xem trang web nào lưu trữ cookies trên máy tính của bạn, hãy chọn nút Quản lý Dữ liệu Trang web.

Nếu bạn cài đặt Safari để chặn cookie, bạn có thể cần tạm thời chấp nhận cookie để mở trang. Lặp lại các bước trên, chọn Never (Không bao giờ). Khi bạn hoàn thành ở trang này, hãy chặn lại cookie, và sau đó xóa cookie của trang.

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn cookie trong Safari, hãy tham khảo phần Trợ giúp Safari.

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống. Hãy bắt đầu mua sắm ngay