Skip to main content Skip to navigation

Phòng thí nghiệm dành cho nhà phát triển Logitech G

Bộ công cụ Phát triển Phần mềm

02/07/2018

Dễ dàng triển khai hỗ trợ vô lăng của Logitech cho trò chơi của bạn bằng cách sử dụng tập hợp hiệu ứng phản hồi lực định trước hoặc tùy chỉnh hiệu ứng của riêng bạn bằng cách xác định các lực riêng rẽ. SDK cũng đi kèm các nút điều khiển DirectInput của vô lăng nên bạn không cần đưa vào.

02/07/2018 8.57.148

GamePanel giới thiệu tính năng trên màn hình thứ hai cho phép bàn phím chơi game của Logitech đã bật GamePanel hiển thị thông tin, số liệu hệ thống quan trọng trong trò chơi và nhiều hơn nữa. SDK này cho phép tích hợp chức năng của GamePanel trong phạm vi mã của bạn.

02/07/2018 8,87

Arx Control giới thiệu tính năng trên màn hình thứ hai cho phép các thiết bị di động iOS và Android hiển thị thông tin, số liệu hệ thống quan trọng trong trò chơi và nhiều hơn nữa. SDK đi kèm cho phép tích hợp mã của bạn với ứng dụng Arx Control.

02/07/2018 8.57.148

Gán chức năng của các phím G từ ngay bên trong giao diện của chính ứng dụng, mà không cần phải thoát ra để sử dụng Phần mềm Logitech Gaming.