Skip to main content Skip to navigation

Chính sách về quyền riêng tư của sản phẩm Logitech G | Bảo vệ quyền riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

QUYỀN RIÊNG TƯ & BẢO MẬT CỦA BẠN

Cập nhật lần cuối: Tháng 5 năm 2024
Phiên bản chính sách quyền riêng tư trước có thể xem tại đây.

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với Logitech, do đó chúng tôi đã tạo ra chính sách này để giải thích cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Tuyên bố về Quyền riêng tư và Bảo mật này chỉ rõ những loại dữ liệu chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập bởi các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị khác của mình. Logitech là nhóm các công ty làm việc dưới sự chỉ đạo của công ty mẹ; Logitech Europe S.A. Công ty Logitech kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn sẽ khác nhau tùy vào mối quan hệ của bạn với chúng tôi (cho dù là khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu hay bất kỳ mối quan hệ liên quan nào khác).

Nếu bạn đang sử dụng sản phẩm với trang web của chúng tôi, thì Tuyên bố về Quyền riêng tư Trang web của Logitech cũng sẽ áp dụng.

CHUNG

Các phần bên dưới nêu chi tiết về các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập bởi các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và các thiết bị khác của mình tại Logitech.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Các phần bên dưới nêu chi tiết về dữ liệu cá nhân cụ thể mà chúng tôi thu thập cho các sản phẩm và dịch vụ được liệt kê, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân đã thu thập và các tùy chọn có sẵn cho bạn.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập dữ liệu theo nhiều cách để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình:

 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi
  Bao gồm thông tin bạn cung cấp khi đăng ký và thiết lập sản phẩm mới, tải về phần mềm, đăng tải lên các nền tảng trực tuyến như diễn đàn hoặc cộng đồng, trả lời khảo sát, hoặc tham gia cuộc thi.
 • Thông tin từ việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ
  Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ, dữ liệu nhất định có thể được gửi tới chúng tôi như model phần cứng, phần sụn và phiên bản hệ điều hành, mã định danh thiết bị duy nhất và thông tin vị trí/địa chỉ IP. Trong những trường hợp khác, tùy vào luật hiện hành và sự đồng ý của bạn nếu bắt buộc, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu dựa trên các hoạt động của bạn bao gồm cài đặt và cấu hình, dữ liệu sử dụng, và dữ liệu sự cố hoặc lỗi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập và xử lý thông tin liên hệ kinh doanh mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập từ tổ chức của bạn, chẳng hạn như các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp của chúng tôi khi chúng tôi tiến hành kinh doanh và trong bối cảnh thực hiện hợp đồng. Khi cần thông báo hoặc đồng ý cho việc xử lý như vậy, tổ chức sẽ thông báo và nhận được sự đồng ý đó từ nhân viên và người dùng được ủy quyền tương ứng.

Đọc thêm

 
Dữ liệu chúng tôi nhận được phụ thuộc vào các sản phẩm, tính năng và dịch vụ bạn sử dụng, sự kiện bạn có thể tham gia, các cam kết kinh doanh và tương tác khác bạn có thể thực hiện với chúng tôi. Dữ liệu này có thể bao gồm như sau:

 • Dữ liệu tên và liên hệ – dữ liệu như tên, địa chỉ email cá nhân hoặc doanh nghiệp, địa chỉ bưu điện cá nhân hoặc doanh nghiệp, số điện thoại cá nhân hoặc doanh nghiệp, ID người dùng và các dữ liệu liên hệ tương tự khác.
 • Thông tin đăng nhập – mật khẩu, gợi ý, và thông tin được sử dụng để xác thực và truy cập tài khoản
 • Dữ liệu nhân khẩu học – dữ liệu như tuổi, giới tính, quốc gia và ngôn ngữ lựa chọn của bạn
 • Dữ liệu thanh toán – dữ liệu cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn nếu bạn mua hàng qua Trang web của Logitech, như địa chỉ giao hàng, sản phẩm đã đặt và thông tin liên hệ. Khi bạn mua các sản phẩm kỹ thuật số, chúng tôi xử lý các dữ liệu thanh toán như giá trị giao dịch, đăng ký bạn đã mua và ID Paypal, WeChat, AliPay hoặc Stripe, nếu có. Chúng tôi không thu thập số thẻ thanh toán hoặc thẻ tín dụng.
 • Dữ liệu sử dụng – Dữ liệu về cách bạn và thiết bị của bạn tương tác với chúng tôi và sản phẩm của chúng tôi, như:
  • Dữ liệu sử dụng sản phẩm – các tính năng bạn sử dụng, thao tác bạn thực hiện, và các hoạt động bạn tiến hành, như: các lần nhấn nút, tương tác với ứng dụng, hoặc thời gian dành để lắng nghe người nói
  • Dữ liệu thiết bị – dữ liệu về thiết bị của bạn và mạng bạn sử dụng để kết nối với sản phẩm của chúng tôi, bao gồm hệ điều hành và phần mềm khác trên thiết bị, mã định danh thiết bị, các cài đặt khu vực và ngôn ngữ;
  • Dữ liệu sản phẩm khác – thông tin từ các thiết bị và phần mềm khác, như: âm thanh nổi, tự động hóa gia đình, thông tin sản phẩm TV và thông tin nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp
  • Dữ liệu về hiệu suất và báo cáo lỗi – loại hoặc mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chi tiết phần mềm hoặc phần cứng có liên quan đến lỗi, nội dung tệp bạn đang sử dụng khi lỗi xảy ra, và dữ liệu về phần mềm khác trên thiết bị của bạn
  • Dữ liệu hỗ trợ – thông tin về bạn và phần cứng, phần mềm của bạn cũng như chi tiết về sự cố, dữ liệu xác thực, những lần bạn liên hệ với chúng tôi, dữ liệu về máy móc và ứng dụng bạn đang sử dụng, dữ liệu hệ thống, đăng ký và cấu hình.
 • Sở thích và thói quen – các tùy chọn âm nhạc của bạn, hoạt động hoặc thói quen đã lập trình, kênh và trạm phát sóng radio, cũng như dịch vụ bạn sử dụng
 • Những người liên hệ và mối quan hệ – người liên hệ và mối quan hệ của bạn nếu bạn sử dụng sản phẩm hỗ trợ nhiều người dùng, cộng đồng và chức năng chia sẻ
 • Tài khoản Logitech (Khách và Logi ID) – có các tùy chọn khác nhau để tạo tài khoản, tùy thuộc vào sản phẩm hay dịch vụ và lựa chọn của bạn. Bạn có thể quyết định không tạo tài khoản, nhưng phải cung cấp các chi tiết khác dưới dạng khách. Trong trường hợp này, chúng tôi chỉ thu thập thông tin giới hạn, như tên, địa chỉ email và địa chỉ gửi hàng của bạn. Bạn có thể quyết định tạo một tài khoản Logitech cá nhân được gọi là Logi ID trên trang web của chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và điều này sẽ tối ưu hóa trải nghiệm của bạn. Chẳng hạn, nó có thể cải thiện tính năng cá nhân hóa và cho phép bạn lưu và gọi lại các cài đặt, cấu hình và lịch sử. Chúng tôi sẽ chỉ định một số ID duy nhất cho tài khoản và thông tin của bạn. Khi bạn đăng nhập vào tài khoản, chúng tôi có thể thu thập thông tin về phiên của bạn bao gồm hồ sơ đăng nhập, ngày và giờ, sản phẩm bạn đăng nhập vào, mã số được gán cho tài khoản của bạn, và mã định danh duy nhất được chỉ định cho thiết bị của bạn, địa chỉ IP, hệ điều hành và phiên bản trình duyệt. Nói chung, khi bạn đăng nhập vào tài khoản, bạn sẽ giữ trạng thái đăng nhập cho đến khi bạn đăng xuất.
 • Đăng nhập Mạng xã hội – Khi bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba chẳng hạn như Apple, Facebook, Google hoặc Twitch để đăng nhập, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã đồng ý chia sẻ thông qua nền tảng của bên thứ ba đã đề cập. Vui lòng xem lại các chính sách về quyền riêng tư được các dịch vụ bên thứ ba này trình bày cho bạn khi nhấp vào tài khoản để biết chi tiết thông tin mà Logitech nhận được.
 • Dữ liệu vị trí – Một số sản phẩm sử dụng dữ liệu vị trí cho các mục đích như thời gian/ngày tháng và tùy chọn ngôn ngữ. hoặc vì mục đích tuân thủ pháp lý. Dữ liệu chúng tôi có thể thu thập về vị trí của bạn có thể chính xác hoặc không chính xác. Dữ liệu vị trí chính xác có thể là thông tin địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc của bạn hoặc dữ liệu từ Hệ thống Định vị Toàn cầu, mà chúng tôi có thể thu thập khi bạn bật tính năng hoặc sản phẩm dựa trên vị trí. Dữ liệu vị trí không chính xác bao gồm vị trí lấy từ Wi-Fi hoặc địa chỉ IP hoặc dữ liệu chỉ ra nơi bạn đang đứng với độ chính xác thấp hơn, như thành phố hoặc khu vực.
 • Nội dung – Chúng tôi có thể thu thập thông tin về nội dung tệp và thông tin liên lạc của bạn khi cần thiết để cung cấp cho bạn sản phẩm bạn sử dụng. Chúng tôi cũng có thể thu thập nội dung tin nhắn bạn gửi cho chúng tôi, như phản hồi và đánh giá về sản phẩm bạn viết, hay các câu hỏi và thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để hiểu về sự hài lòng của bạn với sản phẩm hoặc dịch vụ. Khi bạn liên hệ với chúng tôi, các cuộc nói chuyện qua điện thoại hoặc phiên trò chuyện (chat) với người đại diện có thể được theo dõi và ghi lại theo luật hiện hành và sự đồng ý của bạn nếu cần thiết.
Dữ liệu thử nghiệm sản phẩm

Khi bạn đăng ký trở thành người thử nghiệm sản phẩm hoặc dịch vụ của Logitech, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để mời bạn trở thành người thử nghiệm, và chúng tôi sử dụng ý kiến của bạn để phát triển và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của mình.

Đọc thêm

 
Các ví dụ về thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Danh mục sản phẩm và dịch vụ bạn quan tâm
 • Thông tin trong ứng dụng thử nghiệm sản phẩm của bạn
 • Hoạt động thử nghiệm, dữ liệu sản phẩm, dữ liệu thiết bị và dữ liệu phân tích của bạn
 • Bản ghi video và/hoặc âm thanh nếu chúng là một phần của quá trình thử nghiệm bạn tham gia
 • Dữ liệu giao hàng/hoàn thành đơn hàng
 • Phản hồi và đánh giá của bạn về sản phẩm và dịch vụ được thử nghiệm.

Trừ khi được thông báo đến bạn khi bạn đăng ký chương trình thử nghiệm của chúng tôi, chúng tôi xử lý dữ liệu này vì mục đích ký kết hoặc thực hiện thỏa thuận giữa bạn và Logitech.

 
Trở lại đầu trang

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng dữ liệu mình thu thập:

 1. để vận hành doanh nghiệp và cung cấp, cải thiện, cá nhân hóa sản phẩm và dịch vụ của mình, và
 2. để gửi thông tin liên lạc, bao gồm các chương trình khuyến mãi, thông tin tài khoản, cập nhật bảo mật và thông tin sản phẩm.

Chúng tôi có thể phân tích dữ liệu này, bao gồm thông tin cá nhân của bạn, để đem đến cho bạn trải nghiệm liền mạch, nhất quán và cá nhân hóa. Chúng tôi sẽ luôn làm như vậy theo luật hiện hành và sự đồng ý của bạn nếu bắt buộc.

Đọc thêm
Cung cấp và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng dữ liệu để cung cấp và cải thiện sản phẩm của mình và thực hiện các hoạt động cần thiết. Hoạt động này bao gồm vận hành và sử dụng sản phẩm, duy trì và cải thiện hiệu suất, sử dụng dữ liệu để nghiên cứu, phát triển tính năng mới, cũng như hỗ trợ khách hàng. Ví dụ về sử dụng bao gồm:

 • Cung cấp Sản phẩm và Dịch vụ
  Chúng tôi sử dụng dữ liệu để đảm bảo các sản phẩm của mình hoạt động theo dự kiến và như mong muốn. Các sản phẩm của chúng tôi có thể có các tính năng được cá nhân hóa và các đề xuất nâng cao hiệu suất và sự hài lòng, cũng như tùy chỉnh trải nghiệm dựa trên hoạt động, sở thích và vị trí của bạn.
 • Sự hài lòng của khách hàng
  Chúng tôi sử dụng dữ liệu để hiểu sự hài lòng của bạn với sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Hỗ trợ Khách hàng
  Chúng tôi sử dụng dữ liệu để chẩn đoán các vấn đề của sản phẩm, sửa chữa thiết bị của khách hàng, chăm sóc khách hàng và các dịch vụ hỗ trợ khác.
 • Đăng ký và Kích hoạt Sản phẩm
  Chúng tôi sử dụng thiết bị và phiên bản ứng dụng, vị trí và thiết bị duy nhất, mạng, mã định danh và các dữ liệu khác để kích hoạt và đăng ký sản phẩm.
 • Cải tiến Sản phẩm
  Chúng tôi sử dụng dữ liệu để cải tiến sản phẩm của mình, thêm tính năng hoặc khả năng mới, báo cáo lỗi, cải thiện tính bảo mật, xác định tính năng mới cần ưu tiên và cải thiện hiệu suất.
 • Độ bảo mật, An toàn và Giải quyết Tranh chấp
  Chúng tôi sử dụng dữ liệu để bảo vệ tính bảo mật và an toàn của sản phẩm và người dùng, để phát hiện và ngăn ngừa gian lận, để giải quyết tranh chấp và thực thi hợp đồng. Chẳng hạn, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu để xác định sản phẩm nào cần bản vá bảo mật hoặc phân tích kiểu mẫu trong dữ liệu, điều đó cho phép chúng tôi phát triển các tính năng bảo mật mới.
 • Vận hành Doanh nghiệp
  Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu được tổng hợp và giả danh để tạo phân tích và thống kê. Chẳng hạn, các báo cáo tài chính và sản phẩm được tạo để phân tích hiệu suất trong lĩnh vực hoặc khu vực nhất định.
 • Liên hệ tiếp thị
  Nếu bạn đã chọn tham gia hoặc có sở thích hợp pháp theo luật hiện hành, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bằng email hoặc điện thoại, bao gồm thông tin về tính năng sản phẩm mới, bản phát hành, khuyến mại và thông báo. Bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết ‘hủy đăng ký’ trong email tiếp thị hoặc truy cập trang này. Theo luật hiện hành và sự đồng ý của bạn nếu bắt buộc, chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie hoặc công nghệ theo dõi để xác định mức độ hiệu quả của những lần liên hệ của chúng tôi - ví dụ như để xác định có bao nhiêu người mở email. Chúng tôi cũng có thể gửi email để nhắc nhở bạn về những món đồ bạn để quên trong giỏ mua hàng trực tuyến, cập nhật cho bạn hoặc yêu cầu thông tin về dịch vụ hoặc yêu cầu sửa chữa, hoặc để thông báo cho bạn rằng bạn cần thực hiện hành động để giữ cho tài khoản hiện hoạt.
 • Liên hệ Hỗ trợ
  Chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email hoặc các cách thức khác để thông báo cho bạn khi đăng ký sắp kết thúc hoặc để cho bạn biết khi có sẵn các bản cập nhật bảo mật.

Trở lại đầu trang

CHIA SẺ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN

Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với sự đồng ý của bạn hoặc để hoàn thành giao dịch hay cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào bạn đã yêu cầu hoặc ủy quyền. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các công ty con và chi nhánh dưới quyền kiểm soát vì mục đích được mô tả trong chính sách này và khi được pháp luật yêu cầu.

Đọc thêm

 
Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các nhà cung cấp hoặc đại lý làm việc thay mặt cho chúng tôi vì các mục đích đã mô tả trong tuyên bố này. Chẳng hạn, các công ty được thuê để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng hoặc hỗ trợ bảo vệ và bảo mật hệ thống và dịch vụ của chúng tôi có thể cần truy cập vào dữ liệu cá nhân để cung cấp các chức năng này.

Các công ty này phải tuân thủ yêu cầu về bảo vệ dữ liệu và an ninh của chúng tôi và không được phép sử dụng dữ liệu cá nhân họ nhận được từ chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho một công ty khác nếu chúng tôi có kế hoạch sát nhập hoặc được mua lại bởi doanh nghiệp đó. Phạm vi này bao gồm bất kỳ tổ chức nào có liên quan đến vụ sát nhập, chuyển giao hoặc bán tài sản hay doanh nghiệp của chúng tôi.

Nếu bạn đăng tải thông tin trong các khu vực công cộng về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, như cộng đồng, diễn đàn hoặc blog, thông tin đó sẽ được công khai và chúng tôi có thể sử dụng lại và công bố lại nó theo ý của chúng tôi và theo Điều khoản Sử dụng.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ truy cập, chuyển giao, tiết lộ và lưu trữ dữ liệu cá nhân, bao gồm nội dung của bạn, khi chúng tôi có niềm tin chính đáng rằng việc làm như vậy là cần thiết để:

 • tuân thủ luật pháp hoặc phản ứng với quy trình pháp lý, như yêu cầu về an ninh quốc gia, cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác;
 • bảo vệ khách hàng của chúng tôi, chẳng hạn như để ngăn ngừa thư rác hoặc nỗ lực lừa gạt người dùng của chúng tôi, hoặc để ngăn ngừa thiệt mạng hoặc chấn thương nghiêm trọng;
 • duy trì bảo mật sản phẩm của chúng tôi, bao gồm ngăn chặn việc tấn công lên các hệ thống hoặc mạng lưới của chúng tôi;
 • bảo vệ các quyền hợp pháp của bạn và của chúng tôi hoặc khi luật pháp hoặc lệnh của tòa án hoặc tổ chức chính phủ yêu cầu.
Thông tin bạn cung cấp cho bên thứ ba

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với thông tin bạn cung cấp cho các bên thứ ba, và thông tin đó không thuộc phạm trù của chính sách này. Bạn chịu mọi rủi ro về sự riêng tư, bảo mật và các rủi ro khác với việc cung cấp thông tin, bao gồm thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Để hiểu hơn về các biện pháp bảo mật từ bên thứ ba, bạn nên tham khảo chính sách về quyền riêng tư của họ, nếu có.

Trở lại đầu trang

KIỂM SOÁT VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật, xóa hoặc hủy thông tin nhất định liên quan đến bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi blog, diễn đàn cộng đồng hoặc các mục công khai khác nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi. Nếu chúng tôi không thể xóa một số thông tin cá nhân nhất định, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận email tiếp thị từ chúng tôi bằng cách làm theo các hướng dẫn trong email bạn nhận được hoặc tại trang quản lý đăng ký trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng phản hồi yêu cầu xem xét thông tin chúng tôi có trong hệ thống trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu.

Bạn có thể “hủy” việc cho phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì các mục đích nhất định bất cứ khi nào chúng tôi yêu cầu thông tin này. Nếu bạn có câu hỏi, nhận xét hoặc muốn thực hiện yêu cầu đối với dữ liệu của mình hoặc tuyên bố bảo mật của chúng tôi và các thực tiễn về dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ tại support.logitech.com/response-center hoặc qua các phương thức sau:

Điện thoại: +1 646-454-3200
Liên hệ: support.logitech.com/response-center
Thư gửi đường bưu điện: Logitech Privacy Officer, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 USA

Nếu bạn không hài lòng với câu trả lời của chúng tôi, bạn có thể gửi đơn tranh chấp hoặc khiếu nại về quyền riêng tư lên cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia hoặc tiểu bang tại khu vực tài phán của bạn.

TRẺ EM

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc lưu trữ thông tin về những người dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng thông tin về người dưới 13 tuổi đã được thu thập trên hoặc thông qua các trang web Logitech, chúng tôi sẽ thực hiện các bước phù hợp để xóa thông tin này. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ dưới 13 tuổi đã đăng ký tài khoản hay dịch vụ trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin dưới đây để chấm dứt hoặc xóa tài khoản hay dịch vụ của trẻ và xóa thông tin cá nhân.

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều loại công nghệ và quy trình bảo mật, bao gồm mã hóa bằng TLS, để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

CÁCH CHÚNG TÔI LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ lưu dữ liệu cá nhân của bạn với điều kiện

 • bạn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi
 • tài khoản của bạn đang hoạt động
 • khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn
 • chúng tôi bắt buộc làm vậy theo yêu cầu pháp luật.
 • để giải quyết tranh chấp, và
 • để thực thi thỏa thuận của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân không còn cần thiết lưu trữ sẽ bị xóa theo những khoảng thời gian định kỳ.

Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập có thể được lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà chúng tôi hoặc các công ty liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Logitech có cơ sở.

Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng dữ liệu chúng tôi thu thập được xử lý như mô tả trong tuyên bố này và theo luật pháp nơi đặt dữ liệu.

Các Sản phẩm phục vụ Sáng tạo và Hiệu suất

Các sản phẩm Sáng tạo & Hiệu suất của Logitech bao gồm thiết bị phần cứng như chuột, bàn phím, bàn di chuột, bút trình chiếu, webcam và tai nghe, cùng các dịch vụ và phần mềm liên quan như Logitech Options, Options+ (Logitech Options), Logitech Capture, Logitech Presentation, Setpoint và Logitech Control Center. Chúng tôi sử dụng dữ liệu mình thu thập liên quan đến những sản phẩm và dịch vụ này cho nhiều mục đích như đã mô tả ở trên, bao gồm tăng độ bảo mật, độ ổn định và hiệu suất sản phẩm. Chính sách về Quyền riêng tư áp dụng cho những sản phẩm này, nhưng có một số điểm khác biệt như lưu ý bên dưới..

Đọc thêm
Sao lưu và Chuyển Cài đặt Thiết bị

Logitech Options cho phép bạn tùy chỉnh chuột, bàn phím và bàn di chuột trên máy tính. Phần mềm Logitech Capture cho phép bạn quay video và âm thanh trên máy tính và thay đổi cài đặt của camera. Phần mềm này cũng cho bạn khả năng sao lưu các cài đặt thiết bị vào đám mây để bạn có thể chuyển các cài đặt này vào máy tính khác và thiết lập thiết bị của mình dễ dàng.

Thông tin có thể được thu thập bao gồm:

 • Thông tin tài khoản như tên, địa chỉ email, và mật khẩu để tạo tài khoản hoặc nếu bạn sử dụng dịch vụ ủy quyền mở của bên thứ ba (OAuth2) như Facebook hoặc Google để đăng nhập.
 • Thông tin máy tính như tên, nhãn hiệu, và đời máy tính để đảm bảo thiết bị hoạt động chính xác với máy tính đó.
 • Thông tin cụ thể với Logitech Options -
  • Thông tin máy tính như tên, nhãn hiệu, và đời máy tính để đảm bảo thiết bị hoạt động chính xác.
  • Các cài đặt thiết bị khác như cài đặt điểm và cuộn của chuột
  • Dữ liệu phân tích được thu thập tùy theo sự đồng ý của bạn.
 • Thông tin cụ thể cho Logitech Capture -
  • Bố cục cảnh quan và cài đặt camera

Với Logitech Options, các cài đặt thiết bị được sao lưu tự động. Bạn có thể chọn không sao lưu cài đặt thiết bị tự động hoặc đăng xuất, giúp tắt hiệu quả chức năng sao lưu.

Đọc thêm
Cập nhật phần mềm

Các máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại thông tin nhất định, bao gồm địa chỉ IP, phiên bản phần mềm, các thiết bị được kết nối để kiểm tra các bản cập nhật phần mềm cần thiết và tải về hình ảnh hay thuộc tính thiết bị bắt buộc, trong và sau khi cài đặt phần mềm.

Hiệu suất, Chẩn đoán và Phân tích

Với sự đồng ý của bạn, một số phần mềm của chúng tôi (như Logitech Options, ứng dụng Trình chiếu Presentation, Setpoint và Logitech Control Center) thu thập và ghi lại thông tin về phần mềm, thiết bị và các thông tin khác như

 • Việc sử dụng tính năng phần mềm
 • Việc tùy chỉnh thiết bị
 • Phần cứng và phần mềm hệ thống như phiên bản Hệ điều hành
 • Thông tin vị trí cấp thành phố bằng cách sử dụng địa chỉ IP
 • Tần suất sử dụng thiết bị như số lần nhấp chuột và nhấn nút. Chẳng hạn, để chúng tôi có thể phân tích độ bền và độ tin cậy của các sản phẩm, chúng tôi có thể thu thập số lần mỗi nút được sử dụng trong khoảng thời gian 24 giờ.
 • Thông tin cụ thể cho Logitech Capture - chúng tôi thu thập thông tin sử dụng bối cảnh và thông tin đời camera. Chúng tôi không phân tích hay truyền âm thanh hoặc video từ người dùng.
 • Bút trình chiếu Logitech thu thập thông tin về thời điểm bạn bắt đầu và kết thúc trình chiếu, cùng với tên và phiên bản ứng dụng bạn đang sử dụng. Chúng tôi thu thập thông tin này để có thể giúp cải thiện chức năng.

Chúng tôi không thu thập dữ liệu bạn chèn trong khi sử dụng chuột, bàn phím hoặc bàn di chuột. Thao tác gán tổ hợp phím đề cập đến việc bạn tùy chỉnh thiết bị của mình và chỉ định một lối tắt, các ứng dụng của chúng tôi yêu cầu bạn cho phép để thực hiện lối tắt đã chỉ định.

Chức năng Sản phẩm

Đôi khi chúng tôi thu thập dữ liệu như thông tin thiết bị và ứng dụng để các tính năng sản phẩm hoạt động đúng cách. Chẳng hạn, Logitech Flow là tính năng trong một số thiết bị cho phép bạn chuyển đổi liền mạch giữa hai hoặc ba máy tính, và chuyển văn bản, hình ảnh và tệp từ máy tính này sang máy tính khác. Để cho phép phát hiện tự động máy tính trong quá trình cài đặt Flow, chúng tôi có thể thu thập mã định danh thiết bị và địa chỉ IP của bạn.

Bộ tạo lời nhắc Logi AI

Trình tạo Lời nhắc Logi AI là một tính năng bổ sung trong Options, được thiết kế để tạo điều kiện cho bạn tương tác với ChatGPT của OpenAI. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Logitech bị giới hạn trong việc thu thập dữ liệu như được mô tả trong phần Hiệu suất, Chẩn đoán và Phân tích ở trên.

Logitech không chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu khác với OpenAI, cũng như OpenAI không chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu khác với Logitech.

 
Trở lại đầu trang

Camera và Sản phẩm

Camera Logitech Circle và Mevo là camera không dây hoặc có dây với các ứng dụng phần mềm tương ứng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích tại nhà và tại nơi làm việc. Camera Circle đem đến cho người dùng các bản ghi âm và video phong phú có thể truy cập từ thiết bị di động hoặc máy tính. Các camera Mevo đem đến cho người dùng video và âm thanh chất lượng cao để truyền trực tuyến và quay. Chính sách về Quyền riêng tư áp dụng cho những sản phẩm này, nhưng có một vài điểm khác biệt như được lưu ý bên dưới.

Đọc thêm
Kích hoạt và Đăng ký

Để kích hoạt sản phẩm, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin để tạo tài khoản, bao gồm tên, địa chỉ email, mật khẩu, thẻ tín dụng (nếu bạn đăng ký dịch vụ cao cấp), tên camera, và cài đặt camera.

Chúng tôi cũng cung cấp kích hoạt và đăng ký thông qua dịch vụ ủy quyền mở (OAuth2) của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook và YouTube để bạn có thể chia sẻ các clip mình đã chọn và phát trực tuyến trên dịch vụ đó. Vì mục đích này, chúng tôi sử dụng các dịch vụ như Dịch vụ API của YouTube và kết quả là bạn phải tuân theo các chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba như Chính sách về Quyền riêng tư của Googlecài đặt bảo mật của Google.Các ứng dụng của chúng tôi tuân thủ Chính sách dữ liệu người dùng Dịch vụ API của Google, bao gồm phần Yêu cầu sử dụng có giới hạn.

Trong khi cài đặt sản phẩm, bạn cần thiết lập mã quốc gia hoạt động. Một số hệ điều hành có thể nhắc truy cập dữ liệu vị trí khi xác định mã quốc gia hoạt động.

Bản ghi Video và Âm thanh từ Circle

Khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ Circle, máy chủ của chúng tôi tự động nhận, ghi và xử lý dữ liệu cần thiết để cung cấp dịch vụ cũng như thông tin từ thiết bị bạn sử dụng để xem hoặc nghe dữ liệu, bao gồm:

 • Đoạn video và âm thanh
 • Thông tin cụ thể cho thiết bị như model phần cứng, phiên bản hệ điều hành, và mã định danh thiết bị như địa chỉ MAC, thông tin mạng di động, tên bộ định tuyến và siêu dữ liệu liên quan đến Apple Home Hub và các thiết bị Apple HomeKit khác.
 • Thông tin ghi lại sự kiện bảo dưỡng
 • Thời gian và ngày sử dụng dịch vụ
 • Bật/tắt và tương tác khác với sản phẩm
 • Sự cố, hoạt động hệ thống, và cài đặt phần cứng
 • Thông tin vị trí địa lý (khi bật dịch vụ vị trí)

Các sản phẩm Circle có thể gửi thông tin giả tới công cụ phân tích, bao gồm nhãn thời gian, số liệu thống kê về việc truyền gửi, sử dụng tính năng, số liệu hiệu suất, lỗi v.v. Chúng tôi sử dụng thông tin giả để cung cấp, nâng cao và cải thiện các dịch vụ, tính năng, hỗ trợ kỹ thuật và thông tin.

Các tính năng của Circle

Sản phẩm Circle có các tính năng mà nếu được bật, yêu cầu chúng tôi thu thập và phân tích dữ liệu một cách thông minh để chúng hoạt động. Chẳng hạn, Smart Location tự động phát hiện khi bạn rời nhà hoặc về nhà và Smart Alerts phân tích chuyển động thông minh để đảm bảo bạn chỉ nhận được cảnh báo có liên quan.

Bảo mật và Bộ nhớ Circle

Chúng tôi đã triển khai các sản phẩm Circle để không có nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp, công ty liên kết của Logitech hay tổ chức chính phủ nào có thể truy cập các cảnh quay chưa được mã hóa. Mỗi camera Circle có một mã khóa cá nhân riêng và chứng chỉ số, được sử dụng để mã hóa thông tin giao tiếp trong quá trình gửi đi. Các máy chủ Circle sử dụng công nghệ Mã hóa Lớp kép AES 256 Bit để lưu trữ các đoạn phim được mã hóa của bạn.

Dữ liệu đã thu thập đều được lưu trữ trực tiếp trong ứng dụng, trên Thiết bị của bạn và trên các máy chủ ở Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác mà chúng tôi hoặc các công ty liên kết, công ty con hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đặt cơ sở. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin thu được trong thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ theo Chính sách về Quyền riêng tư của Logitech.

Camera Circle có Hỗ trợ Apple HomeKit

Khi camera Circle được kết nối vào hệ sinh thái Apple HomeKit, Apple kiểm soát dữ liệu được tạo và gửi tới HomeKit và chịu trách nhiệm về tính bảo mật cũng như xử lý nội dung hình ảnh và âm thanh của bạn. Chúng tôi không có khả năng hay cơ chế truy cập bất kỳ dữ liệu video/âm thanh nào từ HomeKit.

Nếu camera Circle chỉ được thiết lập trong HomeKit, camera vẫn sẽ định kỳ kiểm tra máy chủ của chúng tôi để xem có bản cập nhật phần mềm điều khiển nào có sẵn không. Việc này bao gồm gửi model, phiên bản phần mềm điều khiển và mã quốc gia hoạt động tới máy chủ của chúng tôi.

Nếu bạn bật chia sẻ thông tin chẩn đoán với Logitech thông qua Ứng dụng Apple Home, các dữ liệu sau sẽ được chia sẻ với Logitech và/hoặc Apple, và chỉ được sử dụng cho mục đích khắc phục sự cố:

 • Thông tin cụ thể cho thiết bị như model phần cứng, tên, phiên bản hệ điều hành, mã định danh thiết bị như địa chỉ MAC, thông tin về các mạng không dây gần kề và siêu dữ liệu liên quan đến Apple Home Hub và các thiết bị HomeKit khác.
 • Thông tin ghi lại sự kiện của thiết bị
 • Thời gian và ngày sử dụng thiết bị
 • Bật/tắt và tương tác khác với Sản phẩm
 • Sự cố, hoạt động hệ thống, cài đặt phần cứng
 • Bất kỳ thông tin bổ sung nào được bạn gửi như mô tả, ảnh chụp màn hình và đoạn phim.

Camera Mevo

Khi bạn sử dụng camera Mevo để quay hoặc truyền trực tiếp, các máy chủ của chúng tôi tự động nhận, ghi và xử lý dữ liệu cần thiết để cung cấp dịch vụ cũng như thông tin từ các thiết bị bạn sử dụng, bao gồm:

 • bản ghi video và âm thanh;
 • thông tin thiết bị cụ thể như model phần cứng, phiên bản hệ điều hành, phiên bản phần sụn và số nhận dạng thiết bị như thông tin mạng và địa chỉ IP;
 • thông tin ghi nhật ký sự kiện dịch vụ;
 • thời gian và ngày sử dụng dịch vụ;
 • bật / tắt và tương tác khác với sản phẩm;
 • sự cố, hoạt động hệ thống và cài đặt phần cứng; và
 • thông tin vị trí địa lý (khi dịch vụ vị trí được bật)

Bạn có thể quyết định sử dụng camera Mevo mà không cần kết nối chúng với một trong các ứng dụng Mevo của chúng tôi, bao gồm ứng dụng Multicam, ứng dụng Mevo Go, ứng dụng Camera Mevo và ứng dụng Webcam Mevo.

Các camera và ứng dụng Mevo có thể gửi thông tin khác tới công cụ phân tích, bao gồm thông tin thiết bị, việc sử dụng tính năng, số liệu hiệu suất, lỗi, v.v. Chúng tôi sử dụng thông tin dưới biệt danh để cung cấp, nâng cao và cải thiện dịch vụ, tính năng, hỗ trợ kỹ thuật và thông tin của mình.

Nếu bạn quyết định đăng ký gói đăng ký Mevo Pro, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cần thiết để cung cấp dịch vụ cũng như thông tin từ việc sử dụng của bạn, bao gồm:

 • dữ liệu thanh toán;
 • ID Streamlabs;
 • ứng dụng được sử dụng để đăng ký; và
 • thống kê về việc sử dụng các tính năng.

Trở lại đầu trang

Các Sản phẩm Chơi game của Logitech

Các sản phẩm và dịch vụ Chơi game của Logitech (Logitech G) bao gồm phần cứng như bàn phím, tai nghe, loa và chuột chơi game, cùng những ứng dụng cho máy chơi game console và PC như phần mềm G HUB. Chính sách về Quyền riêng tư áp dụng cho các sản phẩm này, nhưng có vài điểm khác biệt như được lưu ý bên dưới.

Đọc thêm
Trải nghiệm Tùy chỉnh Logitech G

Phần mềm G HUB cho phép bạn dễ dàng định cấu hình thiết bị và tạo lệnh cũng như macro cho các trò chơi và ứng dụng khác. Việc thêm thông tin khác vào máy tính, hệ điều hành, trò chơi và ứng dụng cũng như bất kỳ cài đặt cụ thể nào khác bạn điều chỉnh như một phần của việc thiết lập sản phẩm sẽ cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu này để tăng tính bảo mật và ổn định cho các sản phẩm của mình.

Nếu bạn chọn tham gia vào việc thu thập phân tích dữ liệu, khi bạn sử dụng G HUB, các máy chủ của chúng tôi tự động nhận và ghi lại thông tin về việc bạn sử dụng sản phẩm, bao gồm:

 • Thông tin vị trí và địa chỉ IP
 • Dữ liệu về thời điểm bạn truy cập các tính năng G HUB, như điều chỉnh DPI, ánh sáng hoặc cấu hình điều khiển
 • Dữ liệu liên quan đến việc phát hiện thiết bị bạn kết nối, như chuột hay bàn phím Logitech G mới
 • Thiết bị và hoạt động hệ thống khác bao gồm dữ liệu sử dụng tính năng, số liệu hiệu suất, lỗi, sự cố v.v.
 • Có một phần chọn tham gia riêng cho việc gửi nhật ký lỗi tới Logitech. Nếu bạn chọn tham gia, dữ liệu ẩn danh liên quan đến sự cố sẽ được tự động (và thủ công dựa trên đầu vào của người dùng) gửi tới chúng tôi vì mục đích khắc phục sự cố.
Cộng đồng G HUB của Logitech

Playmaster là một công cụ huấn luyện cho Counter-Strike: Global Offensive được tùy chỉnh theo mức kỹ năng của bạn. Nó sử dụng các bản đồ tùy chỉnh và trí thông minh nhân tạo để giúp bạn cải thiện tất cả các khía cạnh của cuộc chơi. Các dữ liệu cá nhân sau được xử lý khi bạn sử dụng Playmaster:

 • Tải về cấu hình, ánh sáng và các cài đặt khác từ Thư viện Cộng đồng
 • Tải lên cấu hình và hiệu ứng của bạn để chia sẻ với cộng đồng, hoặc đoạn phim cá nhân. Bạn có thể xóa bất kỳ mục đã chia sẻ bất cứ lúc nào.
 • Một cấu hình cá nhân mà người khác trong cộng đồng có thể xem. Bạn kiểm soát những nội dung được chia sẻ trong cấu hình của mình.

Bạn có thể hủy đăng ký hoặc xóa tài khoản G HUB bất cứ lúc nào.

Thiết bị Chơi game Cầm tay G Cloud của Logitech

G Cloud là một máy chơi game cầm tay, tại đó bạn có thể chơi các tựa game trên đám mây và truy cập các dịch vụ phát trực tuyến trên đám mây ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào. Việc Logitech xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bị giới hạn trong phần cứng của Logitech và phần mềm tích hợp của Logitech. Chúng tôi thu thập ID thiết bị duy nhất của bạn cho hoạt động cốt lõi của máy chơi game, để đảm bảo nó hoạt động chính xác. Ngoài ra còn có một số dữ liệu cá nhân nhất định được thu thập cho hoạt động cốt lõi chỉ được xử lý và lưu trữ cục bộ trên máy chơi game của bạn, chẳng hạn như quốc gia hoặc khu vực của bạn để kết nối mạng.

Nếu bạn chọn chia sẻ dữ liệu chẩn đoán và sử dụng thiết bị, chúng tôi sẽ nhận được thông tin về việc sử dụng máy chơi game của bạn, chẳng hạn như pin và trải nghiệm sạc, cách bạn sử dụng các nút và cần điều khiển cũng như các cổng âm thanh. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Đối với EEA, Vương quốc Anh hoặc CH; chúng tôi thu thập dữ liệu chẩn đoán thiết bị và sử dụng thiết bị của bạn trên cơ sở lợi ích hợp pháp. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào từ phần cài đặt thiết bị của mình.

Pro Alliance

Pro Alliance là một nền tảng trang web được thiết kế để hỗ trợ bạn với tư cách là một vận động viên chơi game chuyên nghiệp, nhằm cải thiện hiệu suất và sức khỏe của bạn. Có những dịch vụ mà Logitech cung cấp cho bạn, chẳng hạn như hỗ trợ dịch vụ khách hàng và thông tin sản phẩm kỹ thuật. Ngoài ra còn có các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà bạn có thể chọn sử dụng, chẳng hạn như nhận các dịch vụ và huấn luyện sức khỏe. Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với bên thứ ba đó, đồng ý với các điều khoản của họ và xem xét chính sách bảo mật của họ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba này cũng như sẽ không nhận bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn chia sẻ với các bên thứ ba đó.

Louedeck

Các sản phẩm và dịch vụ của Louedeck bao gồm các Bảng điều khiển Tùy chỉnh cho phép bạn sáng tạo và chỉnh sửa nhanh hơn. Nó cũng bao gồm Louedeck Thị trường, có sẵn trên trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng Loupe đã phát triển phần bổ trợ.

Logitech xử lý một số dữ liệu cá nhân nhất định liên quan đến máy chơi game của bạn, chẳng hạn như ID thiết bị duy nhất cho hoạt động cốt lõi của máy chơi game, để đảm bảo nó hoạt động chính xác. Chúng tôi thu thập dữ liệu chẩn đoán thiết bị và sử dụng thiết bị của bạn trên cơ sở lợi ích hợp pháp. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Chúng tôi cũng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn tạo tài khoản trên Louedeck, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và các cấu hình tùy chỉnh đã lưu. Chúng tôi lưu trữ thông tin này để ngăn ngừa việc mất cấu hình tùy chỉnh của bạn.

Nếu bạn là nhà phát triển bên thứ ba cho Louedeck Market Nơi

Trở lại đầu trang

Các Sản phẩm Tổ chức Hội nghị Video của Logitech

Các sản phẩm và dịch vụ Hội nghị Video của Logitech bao gồm hệ thống tổ chức hội nghị video, camera hội nghị video, thiết bị thu âm, bộ điều khiển cảm ứng, tai nghe, web cam cũng như phần mềm như Sync, nền tảng quản lý thiết bị đám mây của chúng tôi. Chính sách về Quyền riêng tư áp dụng cho các sản phẩm này, nhưng có vài điểm khác biệt như được lưu ý bên dưới.

Đọc thêm
Thiết bị Sync của Logitech

Logitech Sync cho phép người dùng theo dõi và quản lý từ xa các hệ thống hội nghị video của Logitech. Sync bao gồm hai phần, ứng dụng Sync trên máy tính và đám mây “Cổng thông tin Sync” (Sync Portal). Để sử dụng Sync Portal, bạn phải cài đặt Ứng dụng Sync trên máy tính phòng họp. Sau khi đã cài đặt và xác thực với Sync Portal, ứng dụng Sync sẽ giao tiếp trực tiếp với Sync Portal để bật tính năng theo dõi và quản lý từ xa.

Khi bạn tạo tài khoản Logitech Sync, chúng tôi thu thập thông tin như tên, địa chỉ email, mật khẩu, quốc gia và tên tổ chức của bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để xác thực và liên kết bạn với tài khoản và thiết bị của bạn.

Sync thu thập dữ liệu sử dụng và chẩn đoán để giúp duy trì và cải thiện trải nghiệm Sync. Sync thu thập thông tin sau để cung cấp các tính năng quản lý và theo dõi:

 • Thông tin sản phẩm VC của Logitech (tên, phiên bản phần mềm điều khiển, siêu dữ liệu)
 • Phiên bản ứng dụng Sync được cài đặt
 • Thông tin máy tính (loại HĐH, phiên bản HĐH, IP, địa chỉ MAC, thông số máy tính);
 • vị trí địa lý; và
 • Thông tin nghề nghiệp (chỉ siêu dữ liệu)

Trở lại đầu trang

Các Sản phẩm và Dịch vụ Jaybird

Các sản phẩm Jaybird bao gồm tai nghe có trọng lượng nhẹ, chất lượng cao dành cho những người có lối sống năng động và các ứng dụng liên quan dành cho máy tính bảng và/hoặc điện thoại thông minh như ứng dụng Jaybird. Chính sách về Quyền riêng tư áp dụng cho các sản phẩm này, nhưng có vài điểm khác biệt như được lưu ý bên dưới.

Đọc thêm
Ứng dụng Jaybird

Ứng dụng Jaybird cho phép người dùng:

 • tùy chỉnh âm thanh của tai nghe
 • cập nhật sản phẩm và cài đặt phần mềm điều khiển
 • ghi lại vị trí nơi tai nghe được kết nối lần cuối
 • duyệt và sử dụng các thiết lập sẵn và Danh sách phát Spotify được chia sẻ bởi những người dùng khác

Khi bạn đăng ký tài khoản, chúng tôi thu thập thông tin như tên, địa chỉ email, hình ảnh cá nhân (hình đại diện), vị trí hiện tại và mật khẩu. Dữ liệu này được sử dụng để xác thực và liên kết bạn với tài khoản và thiết bị của bạn. Jaybird cũng cho phép đăng ký thông qua dịch vụ ủy quyền mở của bên thứ ba (OAuth2), như Facebook, Google và Spotify.

Khi bạn sử dụng sản phẩm Jaybird với ứng dụng, hoặc chỉ ứng dụng, máy chủ của chúng tôi tự động nhận và ghi lại những thông tin nhất định, bao gồm:

 • dữ liệu sản phẩm, như model tai nghe và phiên bản ứng dụng
 • dữ liệu về cách bạn sử dụng ứng dụng, như các tính năng bạn truy cập và thời gian bạn kết nối với tai nghe của mình
 • dữ liệu liên quan đến việc phát hiện thiết bị trong môi trường của bạn, và hoạt động sử dụng các tính năng sản phẩm của bạn, chẳng hạn như hành động “rename” (đổi tên)
 • với sự đồng ý của bạn nếu bắt buộc, thông tin được gửi tới công cụ phân tích, bao gồm sử dụng tính năng, số liệu hiệu suất, lỗi v.v.

Để sao lưu an toàn các cấu hình tùy chỉnh của bạn, máy chủ của chúng tôi nhận và ghi lại thông tin bổ sung, bao gồm:

 • cài đặt sản phẩm hiện tại, bao gồm tên, các nút điều khiển và cài đặt nhắc nhở bằng giọng nói
 • nội dung thiết lập sẵn và thông tin danh sách phát

Dữ liệu vị trí cho chức năng Find My Buds (Tìm tai nghe của tôi) được lưu trên thiết bị di động và không được sao lưu đến máy chủ của chúng tôi.

Trở lại đầu trang

Các Sản phẩm và Dịch vụ Ultimate Ears

Các sản phẩm Ultimate Ears là loa và tai nghe chất lượng cao, có thiết kế đẹp mắt. Cả Ultimate Ears ProCSX đều đem đến tai nghe dạng nhét trong tùy chỉnh cao cấp (tai nghe). Ứng dụng Ultimate Ears cung cấp các tính năng bổ sung và cho phép người dùng quản lý cũng như tùy chỉnh tốt hơn trải nghiệm nghe của họ. Chính sách về Quyền riêng tư áp dụng cho các sản phẩm này, nhưng có vài điểm khác biệt như được lưu ý bên dưới.

Đọc thêm
Tùy chỉnh và các Chức năng Di động của Ultimate Ears

Người dùng có thể tùy chỉnh trải nghiệm nghe bằng cách đặt cấu hình thiết bị bằng ứng dụng Ultimate Ears. Các ứng dụng này cho phép các tính năng như ghép cặp nhiều thiết bị, điều khiển cảm ứng và chức năng DJ đa người dùng.

Trong quá trình tùy chỉnh, người dùng có thể được yêu cầu nhập tên và thông tin liên hệ gồm địa chỉ email và mật khẩu.

Chúng tôi không thu thập thông tin về nội dung mà người dùng phát khi sử dụng sản phẩm Ultimate Ears.

Tích hợp Ultimate Ears với các Dịch vụ khác

Một số sản phẩm Ultimate Ears, như loa Bluetooth, có thể tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba khác như Alexa của Amazon. Các tích hợp này cho phép người dùng thực hiện các nhiệm vụ như truyền phát nhạc, đặt hàng sản phẩm và dịch vụ, và yêu cầu thông tin.

Để bật các dịch vụ của bên thứ ba liên kết với thiết bị Ultimate Ears, bạn có thể được yêu cầu đăng ký với bên thứ ba đó và đồng ý với các điều khoản của họ. Sau khi đã liên kết, thiết bị Ultimate Ears có thể nhận và chuyển thông tin trực tiếp cho bên thứ ba.

Các sản phẩm Ultimate Ears không lưu bất kỳ dữ liệu lệnh của người dùng nào được chuyển từ người dùng tới bên thứ ba. Chỉ có dữ liệu cần thiết để đảm bảo liên kết giữa bên thứ ba và sản phẩm Ultimate Ears của người dùng mới được lưu lại.

Tai nghe dạng nhét trong tùy chỉnh (IEM)

Cả Ultimate Ears ProCSX đều đem đến tai nghe dạng nhét trong tùy chỉnh cao cấp (tai nghe). Hầu hết các thiết bị Pro đều yêu cầu vết in tai của người dùng, thường được tạo bằng kỹ thuật số hoặc bằng khuôn. Bởi một bên thứ ba, phổ biến nhất là nhà thính học. Các thiết bị CSX yêu cầu hình ảnh và vết in tai của tai người dùng để tối ưu hóa độ vừa vặn của sản phẩm. Chúng tôi lưu các vết in này trong trường hợp mất, đặt hàng lại hoặc sản xuất lại, cho đến khi người dùng yêu cầu xóa đi.

Trở lại đầu trang

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ BẢN TUYÊN BỐ NÀY

Chúng tôi thỉnh thoảng sẽ cập nhật Bản tuyên bố này. Nếu có những thay đổi quan trọng đối với Bản tuyên bố này hoặc về cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trước khi thực hiện.

Chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào có mức độ bảo vệ kém hơn với thông tin cá nhân thu thập được từ bạn trước đây khi chưa có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi khuyến khích bạn nên xem lại Bản tuyên bố này định kỳ để được biết chúng tôi đang bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của Logitech.

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống. Hãy bắt đầu mua sắm ngay