Skip to main content Skip to navigation

Đệm tai A30

ASTRO Series

Đệm tai A30

Thông số & Chi tiết

Mã phụ tùng (Part Number)

  • 943-000846

Hỗ trợ

Tìm tất cả tài liệu chúng tôi có để thiết lập và sử dụng sản phẩm này nhanh chóng. 

Chi tiết

Giữ cho Astro A30 của bạn luôn mới mẻ với một bộ các miếng đệm tai mới và đắm chìm đôi tai của bạn trong sự thoải mái chưa từng có trong nhiều ngày. Có sẵn các màu trắng và hải quân.

Tất cả tai nghe A30 đều đã được bán kèm miếng đệm tai, vì vậy chỉ mua phần mềm này nếu bạn cần thay thế.

 

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống. Hãy bắt đầu mua sắm ngay