Skip to main content Skip to navigation

Đệm tai A40 TR

Đệm tai A40 TR

Thông số & Chi tiết

Thông tin bảo hành

Bảo hành phần cứng trong 2 năm

Mã phụ tùng (Part Number)

  • 993-001522

Hỗ trợ

Tìm tất cả tài liệu chúng tôi có để thiết lập và sử dụng sản phẩm này nhanh chóng. 

Chi tiết

Giữ cho chiếc A40 của bạn luôn mới mẻ với một bộ đệm tai mới và đắm chìm đôi tai của bạn trong sự thoải mái chưa từng có trong nhiều ngày. 

Miếng đệm tai A40 TR được thiết kế để chỉ hoạt động với tai nghe A40 TR. 

Tất cả tai nghe A40 TR đều đã được bán kèm một bộ đệm tai nghe này, vì vậy chỉ mua những tai nghe này nếu bạn cần bộ đệm tai nghe thay thế.

 

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống. Hãy bắt đầu mua sắm ngay