Skip to main content Skip to navigation

Cần mic A30

Cần mic A30

Thông số & Chi tiết

Mã phụ tùng (Part Number)

  • 943-000836

Hỗ trợ

Tìm tất cả tài liệu chúng tôi có để thiết lập và sử dụng sản phẩm này nhanh chóng. 

Chi tiết

Hãy đảm bảo rằng bạn được lắng nghe! Quay lại cuộc trò chuyện nhóm với cần mic có thể tháo rời cho Astro A30. Có sẵn các màu trắng và hải quân.
Tất cả tai nghe A30 đều đã được bán kèm cần mic, vì vậy chỉ mua cần mic này nếu bạn cần thay thế.

 

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống. Hãy bắt đầu mua sắm ngay