Skip to main content Skip to navigation

Micrô A40

ASTRO Series

Micrô A40

Thông số & Chi tiết

Mã phụ tùng (Part Number)

  • 993-001492

Hỗ trợ

Tìm tất cả tài liệu chúng tôi có để thiết lập và sử dụng sản phẩm này nhanh chóng. 

Chi tiết

Hãy đảm bảo rằng bạn được lắng nghe! Tai nghe A40 đã được bán kèm với cần mic, vì vậy chỉ mua chiếc này nếu bạn cần thay thế.

 

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống. Hãy bắt đầu mua sắm ngay