Skip to main content Skip to navigation

Bộ công cụ điều phối A50 thế hệ 4 Quai đeo và miếng đệm tai có thể hoán đổi cho Tai nghe A50 thế hệ thứ 4.

astro sê-ri

Bộ công cụ điều phối A50 thế hệ 4

Quai đeo và miếng đệm tai có thể hoán đổi cho Tai nghe A50 thế hệ thứ 4.

Thông số & Chi tiết

Thông tin bảo hành

1-Year Limited Hardware Warranty

Mã phụ tùng (Part Number)

  • 943-000288

Trong hộp

  • A50 Đệm tai khử tiếng ồn A40
  • Quai đeo có đệm

Hỗ trợ

Tìm tất cả tài liệu chúng tôi có để thiết lập và sử dụng sản phẩm này nhanh chóng. 

Chi tiết

Tùy chỉnh Tai nghe không dây ASTRO Gaming A50 với quai đeo có thể hoán đổi và miếng đệm tai.

Chỉ tương thích với Tai nghe không dây A50 Thế hệ 4

 

 

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống. Hãy bắt đầu mua sắm ngay