Skip to main content Skip to navigation

BỘ PHÍM SWITCH PRO X Các phím switch

BỘ PHÍM SWITCH PRO X

Các phím switch
Chỉ cần hoán đổi và thay thế các phím switch đã lắp sẵn trong bàn phím PRO X bằng lựa chọn của bạn cho cấu hình các kiểu phản hồi lách cách, êm nhẹ hoặc trực quan. Mỗi phím switch đều được kiểm nghiệm cho chất lượng cấp độ chuyên nghiệp.

Thông số & Chi tiết

Thông số kỹ thuật

CÁC PHÍM SWITCH LÁCH CÁCH GX BLUE
 • khoảng cách hành trình: 2 mm
 • Lực nhấn: 50 g
 • Tổng khoảng cách hành trình: 3,7 mm
PHÍM SWITCH TACTILE GX BROWN
 • khoảng cách hành trình: 1,9 mm
 • Lực nhấn: 50 g
 • Tổng khoảng cách hành trình: 4 mm
PHÍM SWITCH LINEAR GX RED
 • khoảng cách hành trình: 1,9 mm
 • Lực nhấn: 50 g
 • Tổng khoảng cách hành trình: 4 mm

Mã phụ tùng (Part Number)

 • Màu đen Linear : 943-000327
 • Màu đen Tactile : 943-000326
 • Màu đen Clicky : 943-000325

Hỗ trợ

Tìm tất cả tài liệu chúng tôi có để thiết lập và sử dụng sản phẩm này nhanh chóng. 

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống. Hãy bắt đầu mua sắm ngay