Skip to main content Skip to navigation

PRO X BÀN PHÍM

PRO X
PRO X BÀN PHÍM PRO X
Xem pro x keyboard bằng Thực tế Tăng cường
ar-badge
G915 in Black
Bàn phím chơi game cơ học Pro
Bàn phím chơi game cơ học Pro
Bàn phím chơi game cơ học Pro

Thông số kỹ thuật thực tế

 • Chiều cao: 34 mm
 • Chiều rộng: 361 mm
 • Chiều dày: 153 mm

Các phím Switch Clicky GX BLUE

 • khoảng cách hành trình: 2,0 mm
 • Lực nhấn: 50 g
 • Tổng khoảng cách hành trình: 3,7 mm

Phím switch tactile GX BROWN

 • khoảng cách hành trình: 2,0 mm
 • Lực nhấn: 50 g
 • Tổng khoảng cách hành trình: 3,7 mm

Phím switch linear GX RED

 • khoảng cách hành trình: 1,9 mm
 • Lực nhấn: 50 g
 • Tổng khoảng cách hành trình: 4,0 mm

Các tính năng khác

Yêu cầu

Mã phụ tùng (Part Number)

 • 920-009239

Thông tin bảo hành

 • Bảo hành phần cứng trong 2 năm
PRO X
BÀN PHÍM