Skip to main content Skip to navigation

TRƯỜNG HỢP TAI NGHE A30

astro sê-ri

TRƯỜNG HỢP TAI NGHE A30

Thông số & Chi tiết

Mã phụ tùng (Part Number)

  • 943-000852

Hỗ trợ

Tìm tất cả tài liệu chúng tôi có để thiết lập và sử dụng sản phẩm này nhanh chóng. 

Chi tiết

Ngay cả những chiếc tai nghe chắc chắn nhất đôi khi cũng cần mang theo. Hộp đựng tai nghe A30 đã được bảo vệ cho A30.

Tất cả tai nghe A30 đều đã được bán kèm một hộp đựng tai nghe, vì vậy chỉ mua hộp này nếu bạn cần thay thế.

 

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống. Hãy bắt đầu mua sắm ngay