Skip to main content Skip to navigation

Dây micro USB

astro sê-ri

Dây micro USB

Thông số & Chi tiết

Thông tin bảo hành

Bảo hành phần cứng trong 2 năm

Mã phụ tùng (Part Number)

  • Màu đen 3.0m: 993-001476
  • Màu đen 0.5m: 993-001471
  • Màu đen 1.0m: 993-001473

Hỗ trợ

Tìm tất cả tài liệu chúng tôi có để thiết lập và sử dụng sản phẩm này nhanh chóng. 

Chi tiết

Dây Micro USB được sử dụng để sạc tai nghe A50 thế hệ 2 và 3 thông qua cổng micro USB. Xin lưu ý rằng dây này không hoạt động với tai nghe A50 thế hệ thứ 1.

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống. Hãy bắt đầu mua sắm ngay